Skip to main content

Ohjelma

TI1 Duodecim-symposiumi: potilas-lääkärisuhde – osa vaikuttavaa hoitoa – HYBRIDI

Luentosali: Suuri näyttämö
Oulun lääketieteellisen tiedekunnan 4.-6. vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.
Tavoite: Tavoitteena on herättää pohdintoja potilas-lääkärisuhteen merkityksestä ja antaa välineitä erityyppisten potilaiden onnistuneeseen kohtaamiseen.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.30-08.35 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.35-09.05 Potilas vai asiakas – onko potilas-lääkärisuhde muuttunut?
Professori (psykiatria) Jyrki Korkeila, Turun yliopisto
09.05-09.35 Vaarantaako tehostaminen onnistuneen potilas-lääkärisuhteen? – Hallinnon näkökulma
Johtava lääkäri Esko Haapamäki, Muhoksen kunta
09.35-10.00 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
10.00–10.30 Tyytymätön potilas -valvontaviranomaisen näkökulma
Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
10.30-11.00 Lapsi vai vanhempi vastaanotolla?
Professori Terhi Tapiainen, OY
11.00-11.30 Älä feikkaa
Elina Hermanson LT, lastentautien erikoislääkäri, avopediatrian lisäkoulutus, nuorisolääketieteen erityispätevyys, Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti
11.30-12.00 Kehitysvammainen henkilö potilaana
Jarmo Körkkö, LT, Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, palvelupäällikkö OYS KONSTI
12.00-13.15 Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen
13.15-13.45 Miten kerrotaan huonot uutiset?
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.45-14.15 Kuolevan äärellä
Eeva Rahko, LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, OYS
14.15-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
14.45-15.15 Potilas-lääkärisuhde päihdehoidossa
Kaarlo Simojoki, A-klinikka
15.15-15.45 Uhkaava tai väkivaltainen potilas
Markku Lähteenvuo, LT, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Niuvanniemen sairaala
15.45-16.15 Onnistuuko potilas-lääkärisuhde etäyhteydellä?
Antti Alaräisänen LT, Psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri
Erikoistumis-koulutukseen: 7,5 h
Kaikki erikoisalat

TI2 Vähähyötyisestä terveydenhuollosta terveyshyötyä tuottaviin palveluihin

Järjestäjät:
FinCCHTA ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luentosali: Pieni näyttämö
Tavoite:
 • Opastaa osallistujia pohtimaan ja tunnistamaan, mitkä lääketieteen ja terveydenhuollon toimet tuottavat niin rajallisesti terveyshyötyä, että niiden käyttöä tulisi vähentää tai kokonaan lopettaa.
 • Pohtia, mitkä tekijät ylläpitävät vähähyötyisten toimien käyttöä ja mitkä edistävät niiden käytön rajoittamista.
Puheenjohtajat: Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, PPSHP ja päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
08.30-09.00 Mitä esimerkkien valossa tarkoitetaan vähähyötyisillä toimilla terveydenhuollossa (low-value care)?Dosentti, päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
09.00-09.30 Medikalisaation rajoittaminen Suomessa – Lääkäriliiton toimenpiteitä
Lääkäriliiton medikalisaatiotyöryhmän pj Tuula Rajaniemi, Lääkäriliitto
09.30-10.00 Hoitosuositukset – ylläpitävätkö vai vähentävätkö ne vähähyötyisiä toimia?
Toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Terveysteknologioiden arviointi – liian vähän ja liian myöhässä?
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, FinCCHTA
11.00-11.30 Mikä ihmeen de-implementointi? (Esteitä ja edistäjiä)    
Erikoissuunnittelija Petra Falkenbach, FinCCHTA
11.30-12.00 Mitä tiedämme yrityksistä vähentää vähähyötyistä terveydenhuoltoa?
LL, Käypä hoito -toimittaja Aleksi Raudasoja, Duodecim ja HY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki kliiniset erikoisalat ja terveydenhuollon hallinnon koulutus

TI3 Rintakirurgia muuttuu - yleislääkärin selviytymisopas II

Luentosali: Pieni näyttämö
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa yleislääkärille päivitettyä tietoa rinnan sairauksien diagnostiikasta, niiden hoidosta ja potilaiden odotuksista rinnan korjauksiin liittyen.
Puheenjohtaja: Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.00-13.05 Koulutuspäivän avaus
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.05-13.30 Rinnan hyvänlaatuiset kasvaimet ja tulehdukset
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Henna Jaurila, OYS
13.30-13.55 Rinnan patologiaa; jokainen patti ei ole syöpä
Patologian erikoislääkäri Taneli Mattila, OYS
13.55-14.20 Rintarauhasen liikakasvu ja gynekomastia
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Risto Varonen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.10 Rinnan anomaliat ja epäsymmetriat, (proteesit, rasvatäytöt)
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Henna Jaurila, OYS
15.10-15.20 Rintakirurgiassa sairautta vai estetiikkaa – julkisen puolen hoidon rajausta
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
15.20-15.50 Mielenterveys ja rintoihin kohdistuvat odotukset
Psykiatrian erikoislääkäri Riittakerttu Kaltiala, TAYS
15.50-16.15 Kirurgisia aspekteja rintojen poistoihin liittyen
Yleis- ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri Tuula Lappalainen, OYS
16.15 Päätössanat
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
5 h
Kaikki erikoisalat

TI4 Alaraajojen tukkiva valtimotauti - Käypä hoito -suositus 2021 - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite:

Ohjelman tavoitteena on:

 • parantaa oireettoman valtimotaudin tunnistamista ja kardiovaskulaaristen tapahtumien ehkäisyä
 • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa potilaat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa
 • auttaa tunnistamaan krooninen raajaa uhkaava iskemia ja kiireelliseen erikoissairaanhoitoon ohjauksen tarve
 • nopeuttaa kroonisen raajaa uhkaavan iskemian tunnistamista (diabeettisen) jalkahaavan aiheuttajana
 • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa katkokävelypotilaat kannattaa lähettää kajoavan hoidon arvioon
 • luoda yhtenäisiä käytäntöjä alaraajojen tukkivan valtimotaudin tutkimukseen ja hoitoon
Puheenjohtaja: Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.30-8.45 Koulutuksen avaus
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.45-9.35 Määritelmät, epidemiologia, riskitekijät ja ennuste
Verisuonikirurgi Mika Mäenpää, OYS
9.35-10.05 Kliininen diagnostiikka, verisuonilaboratorio ja kuvantamistutkimukset
Verisuonikirurgi Arjaleena Ilo, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.10 Konservatiivinen hoito ja hoidon porrastus
Verisuonikirurgi Toni Pihlaja, OYS
11.10-11.50 Kajoavan hoidon valinta, toteutus ja seuranta hoidon jälkeen
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

TI5 Käypää hoitoa kroonisista alaraajahaavoista - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite: Tavoitteena on antaa käytännönläheistä ja ajanmukaista tietoa kroonisten alaraajahaavojen diagnostiikasta ja hoidosta.
Puheenjohtajat: Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä, OYS ja plastiikkakirurgi Noora Noponen, OYS
13.15-13.25 Koulutuksen avaus
Professori Kaisa Tasanen-Määttä, OYS
13.25-13.45 Haavapotilaan diagnostiikka
Professori Teea Salmi, TAYS
13.45-14.05 Epätyypilliset haavat           
Ihotautilääkäri Kirsi Isoherranen, HUS
14.05-14.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.30-15.00 Milloin haavojen kirurginen hoito on tarpeen?
Plastiikkakirurgi, ortopedi Noora Noponen, OYS
15.00-16.00 Potilastapauksia interaktiivisesti
Ihotautilääkärit Laura Huilaja ja Suvi-Päivikki Sinikumpu, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

TI6 Melanosyyttiset ihosyövät - päivitystä hoitolinjauksiin

Luentosali: Vinttikamari
Tavoite: Tavoitteena on antaa moniammatillisten osaajien luennoimana ajankohtaista tietoa melanosyyttisten ihosyöpien hoidosta, päivitetystä hoitolinjauksesta ja seurannasta.
Puheenjohtaja: Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OY ja OYS
08.15-08.20 Koulutuksen avaus ja johdanto aiheeseen
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OY ja OYS
08.20-08.50 Milloin on syytä epäillä melanoomaa?
Ihotautilääkäri Minna Kubin, OYS
08.50-09.20 Miten poistetaan pienet ihomuutokset (biopsiat, viiltojen paikat jne.)?
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
09.20-09.50 Melanooman diagnostiikka patologin kannalta
Patologi Jukka Melkko, OYS
09.50-10.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.20-10.50 Melanooman kirurginen hoito
Plastiikkakirurgi Tuula Lappalainen, OYS
10.50-11.20 Melanoomapotilaan seuranta, uusi hoitosuositus. Miten toimitaan, jos löytyy epäilyttävää?
Plastiikkakirurgi Risto Varonen, OYS
11.20-11.55 Mitä uutta melanooman hoidossa onkologian kannalta?
Onkologi Jussi Koivunen, OYS
11.55-12.00 Koulutuspäivän päätös
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

TI7 Osteoporoosi ja matalaenergiset murtumat

Luentosali: Vinttikamari
Tavoite: Osteoporoosipotilaan tunnistaminen ja osteoporoosin hyvä hoito.
Puheenjohtaja: Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
Moderaattori: LT, ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
13.15-13.20 Avaussanat Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
Tunnistetaan ja hoidetaan riskissä olevat potilaat
13.20-13.35 Pienenergisen murtuman saaneetOYS seulonta ja mikä olisi kustannustehokasta
LT, ortopedian el. Maarit Valkealahti, OYS
13.35-13.50 Glukokortikoidin käyttäjät
Sisätautien ja endokrinologian el. Pasi Salmela, OYS
13.50-14.05 Postmenopausaaliset naiset
Dosentti, naistentautien el.  Maarit Niinimäki, OYS
14.05-14.20 Prostata ca miehet
LT, urologian el. Hanna Ronkainen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
Vältetään hoidon epäonnistumisia
14.45-15.00 Leukaluun nekrooseja
HLL, leuka- ja suukirurgian el. P. Iso-Kungas, OYS
15.00-15.15 Atyyppisiä murtumia
Professori, ortopedian el. Petri Lehenkari, OY
15.15-15.30 Merkittävää luuntiheyden laskua ja uusia murtumia hoidon aikana
Professori, ortopedian el. Petri Lehenkari, OY
Valitaan paras hoito potilaalle
15.30-15.45 Yleisimpien sekundaaristen syiden tunnistaminen ja hoitaminen
Professori, sisätautien el. Olavi Ukkola, OY ja OYS
15.45-16.00 Syöpäpotilaan luuston huolto
Dosentti, syöpätautien el. Katri Selander, OYS
16.00-16.15 Yleissilmäys luulääkkeisiin, mitä valitsen potilaalleni?
LT, ortopedian el. Maarit Valkealahti, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3h
Kaikki erikoisalat

Lounasluento klo 12.15–13.00

Lymen borrelioosi – avohoidon ja erikoissairaanhoidon yhteispeliä

 • Luennoitsija: Mari Kanerva
  LT, dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
  Osastonylilääkäri, HUS Tulehduskeskus, Infektiosairaudet
 • Aika ja paikka: Klo 12.15-13.00
 • Isäntä: Orion Pharma
 • Ilmoittautuminen: Orionin lähettämän sähköisen kutsun kautta tai Orionin osastolla nro 44.

Avajaiset klo 18.00–22.00

Keskiviikko 1.6.Torstai 2.6.