Ohjelma

K1 Duodecim-symposiumi: potilas-lääkärisuhde – osa vaikuttavaa hoitoa – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tavoitteena on herättää pohdintoja potilas-lääkärisuhteen merkityksestä ja antaa välineitä erityyppisten potilaiden onnistuneeseen kohtaamiseen.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.30-08.35 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.35-09.05 Potilas vai asiakas – onko potilas-lääkärisuhde muuttunut?
Professori (psykiatria) Jyrki Korkeila, Turun yliopisto
09.05-09.35 Vaarantaako tehostaminen onnistuneen potilas-lääkärisuhteen? – Hallinnon näkökulma
Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
09.35-10.00 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
10.00–10.30 Tyytymätön potilas -valvontaviranomaisen näkökulma
Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
10.30-11.00 Lapsi vai vanhempi vastaanotolla?
Professori Terhi Tapiainen, OY
11.00-11.30 Älä feikkaa
Elina Hermanson LT, lastentautien erikoislääkäri, avopediatrian lisäkoulutus, nuorisolääketieteen erityispätevyys, Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti
11.30-12.00 Kehitysvammainen henkilö potilaana
Jarmo Körkkö, LT, Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, palvelupäällikkö OYS KONSTI
12.00-13.15 Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen
13.15-13.45 Miten kerrotaan huonot uutiset?
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.45-14.15 Kuolevan äärellä
Eeva Rahko, LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, OYS
14.15-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
14.45-15.15 Potilas-lääkärisuhde päihdehoidossa
Päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki, A-klinikka
15.15-15.45 Uhkaava tai väkivaltainen potilas
Markku Lähteenvuo, LT, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Niuvanniemen sairaala
15.45-16.15 Onnistuuko potilas-lääkärisuhde etäyhteydellä?
Antti Alaräisänen LT, Psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri
Erikoistumis-koulutukseen: 7,5 h
Kaikki erikoisalat

K2 Alaraajojen tukkiva valtimotauti - käypä hoito -suositus 2021

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Ohjelman tavoitteena on:

 • parantaa oireettoman valtimotaudin tunnistamista ja kardiovaskulaaristen tapahtumien ehkäisyä
 • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa potilaat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa
 • auttaa tunnistamaan krooninen raajaa uhkaava iskemia ja kiireelliseen erikoissairaanhoitoon ohjauksen tarve
 • nopeuttaa kroonisen raajaa uhkaavan iskemian tunnistamista (diabeettisen) jalkahaavan aiheuttajana
 • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa katkokävelypotilaat kannattaa lähettää kajoavan hoidon arvioon
 • luoda yhtenäisiä käytäntöjä alaraajojen tukkivan valtimotaudin tutkimukseen ja hoitoon
Puheenjohtaja: Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.30-8.45 Koulutuksen avaus
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.45-9.35 Määritelmät, epidemiologia, riskitekijät ja ennuste
Verisuonikirurgi Mika Mäenpää, OYS
9.35-10.05 Kliininen diagnostiikka, verisuonilaboratorio ja kuvantamistutkimukset
Verisuonikirurgi Arjaleena Ilo, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.10 Konservatiivinen hoito ja hoidon porrastus
Verisuonikirurgi Toni Pihlaja, OYS
11.10-11.50 Kajoavan hoidon valinta, toteutus ja seuranta hoidon jälkeen
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

K3 Käypää hoitoa kroonisista alaraajahaavoista

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Tavoitteena on antaa käytännönläheistä ja ajanmukaista tietoa kroonisten alaraajahaavojen diagnostiikasta ja hoidosta.
Puheenjohtajat: Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä, OYS ja plastiikkakirurgi Noora Noponen, OYS
13.15-13.25 Koulutuksen avaus
Professori Kaisa Tasanen-Määttä, OYS
13.25-13.45 Haavapotilaan diagnostiikka
Professori Teea Salmi, TAYS
13.45-14.05 Epätyypilliset haavat           
Ihotautilääkäri Kirsi Isoherranen, HUS
14.05-14.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.30-15.00 Milloin haavojen kirurginen hoito on tarpeen?
Plastiikkakirurgi, ortopedi Noora Noponen, OYS
15.00-16.00 Potilastapauksia interaktiivisesti
Ihotautilääkärit Laura Huilaja ja Suvi-Päivikki Sinikumpu, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

K4 Vähähyötyisestä terveydenhuollosta terveyshyötyä tuottaviin palveluihin

Järjestäjät:
FinCCHTA ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luentosali: Pikkusali
Tavoite:
 • Opastaa osallistujia pohtimaan ja tunnistamaan, mitkä lääketieteen ja terveydenhuollon toimet tuottavat niin rajallisesti terveyshyötyä, että niiden käyttöä tulisi vähentää tai kokonaan lopettaa.
 • Pohtia, mitkä tekijät ylläpitävät vähähyötyisten toimien käyttöä ja mitkä edistävät niiden käytön rajoittamista.
Puheenjohtajat: Miia Turpeinen, PPSHP ja Jorma Komulainen, Duodecim
08.30-09.00 Mitä esimerkkien valossa tarkoitetaan vähähyötyisillä toimilla terveydenhuollossa (low-value care)?
Prof. Kari Tikkinen, HY
09.00-09.30 Medikalisaation rajoittaminen Suomessa – Lääkäriliiton toimenpiteitä
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, Lääkäriliitto
09.30-10.00 Hoitosuositukset – ylläpitävätkö vai vähentävätkö ne vähähyötyisiä toimia?
Toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Terveysteknologioiden arviointi – liian vähän ja liian myöhässä?
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, FinCCHTA
11.00-11.30 Mikä ihmeen de-implementointi? (Esteitä ja edistäjiä)    
Erikoissuunnittelija Petra Falkenbach, FinCCHTA
11.30-12.00 Mitä tiedämme yrityksistä vähentää vähähyötyistä terveydenhuoltoa?
LL, Käypä hoito -toimittaja Aleksi Raudasoja, Duodecim ja HY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki kliiniset erikoisalat ja terveydenhuollon hallinnon koulutus

K5 Rintakirurgia muuttuu - yleislääkärin selviytymisopas II

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa yleislääkärille päivitettyä tietoa rinnan sairauksien diagnostiikasta, niiden hoidosta ja potilaiden odotuksista rinnan korjauksiin liittyen.
Puheenjohtaja: Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.00-13.05 Koulutuspäivän avaus
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.05-13.30 Rinnan hyvänlaatuiset kasvaimet ja tulehdukset
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Johan Löfgren, OYS
13.30-13.55 Rinnan patologiaa; jokainen patti ei ole syöpä
Patologian erikoislääkäri Taneli Mattila, OYS
13.55-14.20 Rintarauhasen liikakasvu ja gynekomastia
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Risto Varonen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.10 Rinnan anomaliat ja epäsymmetriat, (proteesit, rasvatäytöt)
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Henna Jaurila, OYS
15.10-15.20 Rintakirurgiassa sairautta vai estetiikkaa – julkisen puolen hoidon rajausta
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
15.20-15.50 Mielenterveys ja rintoihin kohdistuvat odotukset
Psykiatrian erikoislääkäri Riittakerttu Kaltiala, TAYS
15.50-16.15 Kirurgisia aspekteja rintojen poistoihin liittyen
Yleis- ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri Tuula Lappalainen, OYS
16.15 Päätössanat
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
5 h
Kaikki erikoisalat

K6 Osteoporoosi ja matalaenergiset murtumat

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Osteoporoosipotilaan tunnistaminen ja osteoporoosin hyvä hoito.
Puheenjohtaja: Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
Moderaattori: LT., ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
13.15-13.20 Avaussanat Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
13.20-14.20 Tunnistetaan ja hoidetaan riskissä olevat potilaat
15 min Pienenergisen murtuman saaneet – OYS seulonta ja mikä olisi kustannustehokasta LT, ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
15 min Glukokortikoidin käyttäjät
15 min Postmenopausaaliset naiset Dosentti, naistentautien el Maarit Niinimäki, OYS
15 min Prostata ca miehet LT., urologian el Hanna Ronkainen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.30 Vältetään hoidon epäonnistumisia
15 min Leukaluun nekrooseja hammaslääkäri/leukakirurgi
15 min Atyyppisiä murtumia Professori, ortopedian el Petri Lehenkari, OY
15 min Merkittävää luuntiheyden laskua ja uusia murtumia hoidon aikana Professori, ortopedian el Petri Lehenkari, OY
15.30-16.15 Valitaan paras hoito potilaalle
15 min Yleisimpien sekundaaristen syiden tunnistaminen ja hoitaminen Professori, sisätautien el Olavi Ukkola, OY ja OYS
15 min Potilaalla luustometastaasit, mitä hoidoksi? Dosentti, syöpätautien el Katri Selander, OYS
15 min Yleissilmäys luulääkkeisiin, mitä valitsen potilaalleni? LT, ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3h
Kaikki erikoisalat

Lounasluento klo 12.15–13.00

Lymen borrelioosi – avohoidon ja erikoissairaanhoidon yhteispeliä

 • Luennoitsija: Mari Kanerva
  LT, dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
  Osastonylilääkäri, HUS Tulehduskeskus, Infektiosairaudet
 • Aika ja paikka: Klo 12.15-13.00 Madetojan Sali
 • Isäntä: Orion Pharma
 • Ilmoittautuminen: Orionin lähettämän sähköisen kutsun kautta tai Orionin osastolla nro 44.

Avajaiset klo 18.00–22.00

Torstai 24.2.Perjantai 25.2.