Skip to main content

Ohjelma

TO1 Oikeuslääketieteellinen teemapäivä – HYBRIDI

Luentosali: Suuri näyttämö
Oulun lääketieteellisen tiedekunnan 4.-6. vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.
Tavoite: Kouluttautuja osaa kliinisen oikeuslääketieteen perusperiaatteet ja termit. Kouluttautuja osaa tehdä arvion väkivaltarikoksesta epäillyn tai väkivaltarikoksen asianomistajan vammoista, toimia asiassa moniammatillisessa yhteistyössä ja osaa ottaa tutkittavan päihtymyksen ja psyykkisen tilan huomioon. Kouluttautuja osaa laatia rikosoikeudellisen lääkärinlausunnon. Kouluttautuja tuntee kuolemansyynselvitysjärjestelmät. Kouluttautuja osaa toimia osana kuolemansyynselvitystä. Kouluttautuja osaa laatia kuolintodistuksen maailman terveysjärjestön ja suomalaisten ohjeiden mukaisesti.
Puheenjohtajat: Aaro Mäkelä (kliininen oikeuslääketiede) ja Satu Alajärvi (kuolemansyynselvitys)
08.00-08.30 Väkivaltarikoksen tutkiminen
Oikeuslääkäri Aaro Mäkelä, THL
08.30-09.00 Lääkärinlausunnon kirjoittaminen väkivaltatutkimuksesta
Oikeuslääkäri Mika Martiskainen, THL
09.00-09.30 Psykiatriset näkökohdat väkivaltarikoksen tutkimisessa
Psykiatri Hannu Säävälä, PPSHP
09.30-10.00 Oulun SERI-tukikeskus esittäytyy
Erikoislääkäri Sari Pelkonen ja sairaanhoitaja Elina Kaiponen, OYS
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Työnjako rikostutkimuksissa eri ammattikuntien välillä
Rikossylikonstaapeli Timo Kujala, Oulun poliisilaitos
11.00-11.30 Kuolemansyyselvitystavan valinta
Oikeuslääkäri Satu Alajärvi, THL
11.30-12.00 Kuolintodistuksen laatiminen
Oikeuslääkäri Paula Kuvaja, THL
Erikoistumis-
koulutukseen:
4,5 h
Kaikki erikoisalat

TO2 Kohti tulevaisuuden ruokavaliota - HYBRIDI

Luentosali: Suuri näyttämö
Tavoite: Osallistuja ymmärtää kestävän ruokavalion perusteet ja nykyisten ruokatottumusten muutostarpeet. Osallistuja omaa valmiudet kohdata eri ruokavaliota noudattavia potilaita ja heidän ravitsemukseensa liittyviä kysymyksiään. Osallistuja saa välineitä ja vinkkejä ravitsemusneuvonnan hyödyntämiseen omassa työssään. Osallistuja viihtyy koulutuksessa.
Puheenjohtaja: Tuija Männistö, kliinisen kemian el, dosentti ja Helmi Ikonen yle eval, väitöskirjatutkija
Toteutustapa: Lyhyet luennot, keskustelu, yleisön osallistaminen esim. äänestyskoneilla ja viestiseinän avulla.
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Suomalaisten tämänhetkiset ruokavaliot ja muutokset viimeisten vuosien aikana.
Äänestys: Miten luokittelisit oman ruokavaliosi: vegaani/ vältän lihan syömistä / planetaarinen / kaikki-ruokainen
13.20-13.50 Suomalaisen ruokavalion yhteys kansantauteihin
Professori Olavi Ukkola, OY ja OYS
13.50-14.20 Planetaarinen ruokavalio – kaikkien ongelmien ratkaisu?
Terveydenhuollon erikoislääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Ravitsemusohjauksen jalot taidot – syyllistämätön kohtaaminen
Ravitsemusterapeutti Noora Oikarinen, OY
15.20-15.50 Vegaani vastaanotolla – miten varmistaa tasapainoinen dieetti? 
Ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen, Kanta-Hämeen keskussairaala
15.50-16.20 Raskaana oleva vegaani
LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hilkka Nikkinen, OYS
16.20-16.25 Yhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

TO3 Keuhkojen rahinaa ja retikulaatiota - tunnistatko nämä sairaudet?

Luentosali: Pieni näyttämö
Tavoite: Perehtyä fibroottisten, interstitiaalisten ja harvinaisten keuhkosairauksien ryhmään ja käsitteisiin sekä käydä läpi näistä yleisimpiä perusterveydenhuollon näkökulmasta. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto (OY) ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
09.00-09.10 Avaus
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.10-09.40 Mitä interstitiaaliset, fibroottiset ja harvinaiset keuhkosairaudet ovat?
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.40-10.10 Sarkoidoosi
Apulaisylilääkäri, dosentti Terttu Harju, OYS
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.10 Keuhkofibroosien äkilliset pahenemisvaiheet
Erikoislääkäri Johanna Salonen, OY ja OYS
11.10-11.40 Suvuttain esiintyvät ja geneettiset interstitiaaliset ja fibroottiset keuhkosairaudet
Erikoislääkäri Hanna Jaula, OYS
11.40-11.55 Keskustelua
11.55-12.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

TO4 Mitä terveyskeskuslääkärin tulee tietää sidekudossairauksista?

Luentosali: Pieni näyttämö
Tavoite: Kertausta systeemisten reumasairauksien diagnostiikasta ja seurantaohjeita perusterveydenhuoltoon.
Puheenjohtaja: LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
13.15-13.2o Tilaisuuden avaus
LT, sisätautien ja reumatautien erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
13.20-13.50 Milloin tulisi epäillä sidekudossairautta?
LL, sisätautien ja reumatologien erikoisläääri Antti Satomaa, OYS
13.50-14.20 Miten edetään ja miten diagnosoidaan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Potilastapauksia
LL, sisätauteihin erikoistuva Markus Käyrä, OYS
15.20-15.50 Miten seurataan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Anna Karjalainen, OYS
15.50-16.00 Keskustelua ja päätös
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

TO5 Käypää hoitoa raskauden aikana - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat tuoreisiin pre-eklampsia ja raskausdiabetes Käypä hoito -suosituksiin.
Puheenjohtaja: Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
Pre-eklampsia
08.30-8.35 Tilaisuuden avaus
Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
08.35-09.05 Uuden Käypä hoito -suosituksen esittely
Professori (tenure track), ylilääkäri Hannele Laivuori, TUNI ja TAYS
09.05-09.35 Pre-eklampsian seulonta ja hoito perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä
LT Elina Keikkala, OYS ja apulaisylilääkäri Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto
09.35-10.05 Hoito sairastetun pre-eklampsian jälkeen
Lastenlääkärin puheenvuoro, LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
10.05-10.35 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
Raskausdiabetes
10.35-11.05 Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen esittely
Professori Risto Kaaja, TY
11.05-11.35 Hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa
Dosentti Marja Vääräsmäki, OY
11.35-12.05 Lastenlääkärin puheenvuoro
LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

TO6 Vatsavaivojen diagnostiikka yleislääkärin näkökulmasta - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi eri tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja indikaatioita sekä tavanomaisia yleislääkärin kohtaamia mahasuolikanavan oireita tai sairauksia.
Puheenjohtaja: LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.20-13.50 Keliakia – vasta-ainetestillä diagnoosiin?
LL, erikoislääkäri Olli Kettunen, OYS
13.50-14.20 Dyspepsia – ketä pitäisi tähystää?
LL, hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Blomster, OYS
14.20-14.50 Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa – milloin tarvitaan erikoissairaanhoitoa?
LL Minna Harmainen, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Vatsan alueen kuvantaminen – riittääkö UÄ?
LT, erikoislääkäri Lauri Ahvenjärvi, OYS
15.50-16.20 Pitkäkestoisen vatsakivun diagnostiikka – TT-kuvaus, endoskopioita vai jotain muuta?
Dosentti, erikoislääkäri Olli Helminen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

TO7 Lääkäritoiminnan uudet tuulet

Luentosali: Vinttikamari
Tavoite: Osallistujat ymmärtävät lääkärin työn haasteita erilaisissa organisaatioissa kuten osuuskunnissa, yhteisyrityksissä, julkisissa yhtiöissä sekä yksityissektorilla ja työterveyshuollossa työsuhteisena tai ammatinharjoittajana. Mihin varautua ja millaisia vaatimuksia digitaalisuus tuo.
Puheenjohtaja: LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.15-13.20 Avaus
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.20-13.50 Osuuskunnat
Dosentti, osaamiskeskusjohtaja Heikki Wiik, Oulu
Neuvottelujohtaja, lakimies Laura Lindholm, Lääkäriliitto, Helsinki
13.50-14.20 Yhteisyritykset
Ylilääkäri, luottamusmies Pia Vittaniemi, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.15 Julkiset yhtiöt
Aluehallintoylilääkäri Tuula Meinander, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
15.15-15.45 Työterveyshuolto ja digitaalisuus
Ylilääkäri Minna Pihlajamäki, Työterveyslaitos
15.45-16.05 Ammatinharjoittajuus muuttuvassa ajassa – oikeudet ja velvollisuudet
Lakimies Kati Lehtonen, Lääkäriliitto, Helsinki
16.05-16.35 Etävastaanotto erikoislääkärin näkökulmasta
Erikoislääkäri Marja-Liisa Eloranta, Plusterveys
Erikoislääkäri Johan Fagerudd, Pihlajalinna (Huom. etänä)
16.35-16.45 Päätös
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

Lounasluento klo 12.15–13.00

Miksi SGLT2-esto toimii T2D ja HF -potilailla?

  • Aika ja paikka: Klo 12.15-13.00 Pikisali
  • Klo 12.15 Alustus
    Harri Silvola, kardiologi, OYS
  • klo 12.25 Miksi SGLT2-esto toimii T2D ja HF -potilailla?
    Hannu Järveläinen, Professori, Turun yliopisto ja Satasairaala
  • klo 13.00 Tilaisuus päättyy
  • Isäntä: Boehringer Ingelheim Finland Ky
  • Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/02062022RY
Tiistai 31.5.Keskiviikko 1.6.