Ohjelma

T1 Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus – HYBRIDI

Järjestäjä: Oulun yliopisto, KEVA, Pohjois-Suomen työterveyslääkärit ry
Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Työkyvyn arviointi edellyttää sosiaalivakuutuksen mahdollisuuksien tuntemista. Kurssille osallistuttuaan lääkäri ymmärtää eron ammatillisen ja yleisen työkyvyn arvioinnin välillä, osaa arvioida potilaan työkykyä eri sairausryhmien osalta ja tukea työkyvyn ylläpitämistä ammatillisen kuntoutuksen keinoin eri toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntäen.
Puheenjohtaja: Katja Ryynänen LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el, Mehiläinen, OY, Keva
Kohderyhmä: Hallinnon koulutus kaikille aloille, vakuutuslääketiede 4 h
08.15-08.20 Tilaisuuden avaus
LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el Katja Ryynänen, Mehiläinen, OY, Keva
08.20-08.50 Työkyvyn arviointi eläkevakuutuksen näkökulmasta
Ylilääkäri Jan Schugk, VARMA
08.50-09.10 Mielenterveydenhäiriöt työkykyongelmana
Johtajaylilääkäri Tuula Metsä, Keva
09.10-09.30 Kipu työkykyongelmana – operaatioiden jälkitilat, CRPS, yliliikkuvuus
Ylilääkäri Liisamari Kruger, ELO
09.30-09.50 Ylipaino – hoidolla hallittavissa?
Ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju, Kela
09.50-10.10 Päihdeongelma ja työkyky
Johtava asiantuntijalääkäri Saija Turtiainen, Keva
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.00 Toiminnalliset häiriöt ja työkyky
Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela
11.00-11.20 Eläkevakuutusyhtiön ammatillinen kuntoutus vai työterveyslain mukainen työkokeilu
Työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen
11.20-11.40 Tapaturmavakuutuksen ammatillinen kuntoutus
LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Lamminpää, Valtiokonttori ja Terveystalo
11.40-11.45 Yhteenveto
Erikoistumis-koulutukseen: 4 h
Hallinnon koulutus kaikille aloille, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

T2 Päihteet ja asiapaperit – vaitioloa vai vasikointia? – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tarkoituksena on kertoa viranomaisyhteistyöhön liittyvistä ongelmatilanteista ja niihin liittyvistä menettelyistä päihdepotilaiden hoidossa.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.20-13.50 Saikkua saa, muttei rahaaPäihdepotilaan B-lausunto
Asiantuntijalääkäri Piia Sankelo, Kela
Työkyvyttömyyteen, kuntoutuspsykoterapiaan ja muihin etuuksiin liittyvät erityispiirteet, kun potilaalla on eri tasoisia päihdeongelmia.
13.50-14.20 Etätyöstä palaa neandertalilainen – Päihdepotilas työterveydenhuollossa.
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Pihla Ylioinas, Pihlajalinna
Hoitoonohjaus, kontrolli, hoito ja kuntoutus
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Pilvenpolttaja päristää, kaljalalli kävelee – Päihdepotilaan ajokorttiarviointi terveyskeskuksessa
Johtava ylilääkäri Risto Olli, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska
Uudet edellytykset ja tutkimusmenetelmät.
15.20-15.50 Onko rehellisyys ansa? – Päihdeasioista ilmoittaminen viranomaisille
Apulaisylilääkäri Pekka Laine, OYS
Pilvet poliisille, lastensuojeluilmoitus, aseenkantoluvat, Valvira ja kollega.
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T3 Onko ikääntyminen pelkkää alamäkeä? Toimintakyvyn merkitys vanhuksen terveyteen ja terveyspalveluiden käyttöön.

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on valottaa kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin merkitystä ikääntyneen potilaan kliinisessä arvioinnissa.
Puheenjohtaja: Professori Jouko Laurila, OY
09.00-09.30 Onnellisena pyörätuolissa? Vanhuksen fyysinen toimintakyky ja elämänlaatu   
Professori Riitta Antikainen
09.30-10.00 Psyykkisen toimintakyvyn horjumisen tunnistaminen ja merkitys
Psykologi Anu Määttä
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Vanhus toimenpiteiden kohteena vai aktiivisena toimijana?
Geriatrian erikoislääkäri, LT Elina Heikkinen
11.00-11.30 MMSE 15/30. Onko peli jo menetetty? MuistisairauspotiIaan kuntoutus.
Geriatrian dosentti Marja-Liisa Laakkonen
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat pediatriaa ja työterveyshuoltoa lukuun ottamatta

T4 Ravitsemustietoa yleislääkärille

Luentosali: Tulindbergin sali
Taustaa: Ravitsemustilalla suuri merkitys potilaiden toipumisen ja kuntoutumisen näkökulmasta. Erityisesti ikääntyvän väestön ravitsemustilan korjaaminen ja ylläpitäminen on tärkeä elämänlaatuun vaikuttava tekijä sekä edesauttaa kotona selviämistä. Tällä on merkittävä vaikutus yksilölle, mutta vajaaravitsemukseen liittyy myös huomattava terveystalousnäkökulma. Tehostettu ravitsemushoito, nielemisvaikeuden tunnistaminen ja PEG-potilaan hoito ovat myös keskeisiä aihepiiriin liittyviä kokonaisuuksia.
Tavoite: Tarjotaan tiivis tietopaketti yleislääkäreille ja myös erikoissairaanhoidossa työskenteleville lääkäreille ravitsemushoidon keskeisistä kysymyksistä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.20-13.40 Vajaaravitsemuksen merkitys sairaudesta toipumiseen ja hoidon kustannuksiin
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.40-14.00 Vanhusten vajaaravitsemus
Geriatri Maija-Helena Keränen, OYS
14.00-14.20 Vajaaravitsemus TK -lääkärin näkökulmasta
LT Seppo Pöykkö, Muhoksen TK
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.10 Tehostettu ravitsemus suun kautta
Ravitsemusterapeutti Merja Jäntti, OYS
15.10-15.30 Nielemisvaikeus; miten tutkin
Puheterapeutti Jenni Holappa, OYS
15.30-15.50 PEG: indikaatiot, asennus, komplikaatiot
Gastrokirurgi, LT Sanna Meriläinen, OYS
15.50-16.10 PEG-potilaan hoito
PEG-hoitajat Minna Mäkelin ja Kaisa Anttila, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T5 Keuhkojen rahinaa ja retikulaatiota – tunnistatko nämä sairaudet?

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Perehtyä fibroottisten, interstitiaalisten ja harvinaisten keuhkosairauksien ryhmään ja käsitteisiin sekä käydä läpi näistä yleisimpiä perusterveydenhuollon näkökulmasta.
Puheenjohtaja: Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto (OY) ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
09.00-09.10 Avaus
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.10-09.40 Mitä interstitiaaliset, fibroottiset ja harvinaiset keuhkosairaudet ovat?
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.40-10.10 Sarkoidoosi
Apulaisylilääkäri, dosentti Terttu Harju, OYS
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.10 Keuhkofibroosien äkilliset pahenemisvaiheet
Erikoislääkäri Johanna Salonen, OY ja OYS
11.10-11.40 Suvuittain esiintyvät ja geneettiset interstitiaaliset ja fibroottiset keuhkosairaudet
Erikoislääkäri Hanna Jaula, OYS
11.40-11.55 Keskustelua
11.55-12.00 Yhteenveto ja tilaisuuden lopetus
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T6 Mitä terveyskeskuslääkärin tulee tietää sidekudossairauksista?

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Kertausta systeemisten reumasairauksien diagnostiikasta ja seurantaohjeita                 perusterveydenhoitoon.
Puheenjohtaja: LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
13.20-13.50 Milloin tulisi epäillä sidekudossairautta?
LL, Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Antti Satomaa, OYS
13.50-14.20 Miten edetään ja miten diagnosoidaan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Potilastapauksia
LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Markus Käyrä, OYS
15.20-15.50 Miten seurataan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Anna Karjalainen, OYS
15.50-16.00 Keskustelua ja päätös
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T7 Neurologisen oireen arviointi perusterveydenhuollossa

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Oppia erottelemaan neurologisen statustutkimuksen normaalin variaation rajoissa olevat löydökset, oppia arvioimaan toiminnallisia neurologisia oireita esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella, osata tavallisimmat ENMG-tutkimuksen indikaatiot ja tunnistaa löydösten merkitys, ymmärtää sattumalöydösten ja normaalivariaatioiden merkitys pään kuvantamistutkimuksissa, ja erotusdiagnosoimaan yleisimmän neurologisen oireen, päänsäryn, syitä.
Puheenjohtaja: Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS, neurologian toimialue
08.30-08.35 Avaus
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
08.35-09.05 Kliininen neurologinen tutkimus: normaalin ja poikkeavan tulkinnanvarainen raja
Neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä, OY ja OYS
09.05-09.35 Miten kliininen neurologinen tutkimus paljastaa toiminnallisen vaivan?
Neurologian erikoislääkäri Harri Rusanen, OYS
09.35-10.05 Toiminnallinen neurologinen oire psykiatrin näkökulmasta
LT, psykiatrian erikoislääkäri Anu Sauvola, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.3011.00 Muutos pään kuvantamistutkimuksessa: merkittävää vai ei?
Radiologi Michaela Bode, OYS
11.00-11.30 Lähete perusterveydenhuollosta ENMG-tutkimukseen; miksi ja milloin
Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Usko Huuskonen, OYS
11.30-12.00 Milloin kysyn neurologilta päänsärystä?
LT Ville Artto, HYKS
12.00-12.10 Keskustelua ja päätös
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Akuuttilääketiede, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede

T8 Neurokirurgiaa yleislääkärille

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Sessiossa käydään läpi joitakin neurokirurgin näkökulmasta yleisiä sairauksia. Osallistuja osaa arvioida milloin potilas kuuluisi neurokirurgin arvioon, millä kiireellisyydellä ja tietää olennaiset asiat, jotka tulisi ilmetä lähetteestä.
Puheenjohtaja: Neurokirurgian professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.20-13.50 Milloin selkäkipuinen potilas neurokirurgin arvioon?
Erikoislääkäri Miro Jänkälä, OYS
13.50-14.20 Räjähtävä päänsärky – erikoislääkäri
Erikoislääkäri, LT Cheng Qian, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Klassinen triadi ja laajat kammiot
Erikoistuva lääkäri Jukka Puolitaival, OYS
15.20-15.50 Shunttipotilas päivystyksessä
Erikoislääkäri, dosentti Niina Salokorpi, OYS
15.50-16.00 Kysymyksiä ja vastauksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
 3 h
Kaikki erikoisalat

T9 Myrskyn jälkeen poutasää – työnohjauksesta tukea lääkärin kuormittuessa

Järjestäjä: SLL Lääkärityönohjaajat -alaosasto ja Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys
Luentosali: Caritas-sali
Tavoite: Työnohjauksen ja vertaistuen käytön oppiminen haittatilanteista toipumisen ja resilienssin kehittämisen apuna lääkärintyön aiheuttamassa kuormituksessa.
Puheenjohtaja: Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistyksen puheenjohtaja Markku Timonen, OY
Yhteyshenkilö: SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston sihteeri Outi Seppälä
09.00-09.30 Ammatilliset haasteet ja lääkärin resilienssi
Psykiatrian EL, työnohjaaja Marja-Liisa Portaankorva
09.30-09.45 Keskustelu
09.45-10.00 Kahvitauko
10.00-10.30 Työnohjauksesta tukea kuormitustilanteisiin ja niistä toipumiseen
Psykiatrian EL, työnohjaaja Aki Rovasalo
10.30-11.45 Työnohjausryhmät koulutettujen ohjaajien tuella
11.45-12.00 Session yhdessä purkaminen – Take home message – kokemuksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

T10 Viiden tähden perehdytystä - miten työt saa sujumaan tehokkaasti?

Luentosali: Caritas-sali
Tavoite: Miten selviytyä ruuhkaisesta päivystysvuorosta ehjin nahoin? Miten aikatauluttaa hektinen työpäivä 24 vuodepaikan sairaalaosastolla? Kuka kertoisi niksit vastaanottopäivän sujuvoittamiseen terveyskeskuksessa?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin perehdytysjakson pitäisi tarjota vastauksia jokaisessa uudessa työpaikassa. Työntekotaitoihin voidaan pureutua myös toimipaikkakoulutuksen yhteydessä tai helmikuussa 2022 Pohjolan Lääkäripäivillä.

Työnhallintaa ei juuri opeteta koulunpenkillä, vaan se on totuttu oppimaan kantapään kautta työn ohessa. Lääkärin työ pitää sisällään valtavan määrän hiljaista tietoa, jota tavallisesti omaksutaan vain havainnoimalla. Hyviä työnhallintataitoja on kuitenkin mahdollistaa opettaa. Ne tehostavat jokaisen lääkärin ajankäyttöä ja auttavat kohdistamaan voimavaroja oikein – potilaan parhaaksi. Esihenkilöillä on keskeinen rooli ajankäytön ohjaamisessa.

Järjestäjä: Nuorten Lääkärien Yhdistys
Puheenjohtaja: LL Lassi Kurtelius
13.15-13.20 Avaussanat
LL Lassi Kurtelius
13.20-13.50 Näin toteutuu nuorten lääkärien perehdytys OYS-ervassa – Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyn tuloksia
Koulutuspaikkakyselyvastaava Katariina Kökkö, NLY
13.50-14.20 Päivystyksessä – kuinka hallita eturintaman kaaosta?
Päivystyksen apulaisylilääkäri Iita Daavittila, OYS
14.20-14.50 Näin pyörii osasto(kierto)
Koulutusvastaava Iina Yliaska, Sisätaudit, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Sujuva vastaanottopäivä
Kouluttajalääkäri Nina Salmela, Terveystalo Työterveyshuolto Oulu
15.50-16.20 Jaa vinkkisi! – interaktiivinen paneelikeskustelu Kahootia (sähköinen kyselyohjelma) hyödyntäen. Käsitellään vinkkien lisäksi lääkärin roolia esihenkilönä.
16.20-16.25 Loppuyhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3, 5 h
Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille

Lounasluento klo 12.15–13.00

Miksi SGLT2-esto toimii T2D ja HFrEF-potilailla?

  • Aika ja paikka: Klo 12.15-13.00 Madetojan sali
  • Klo 12.15 Alustus
    Harri Silvola, kardiologi, OYS
  • klo 12.25 Miksi SGLT2-esto toimii T2D ja HFrEF-potilailla?
    Hannu Järveläinen, Professori, Turun yliopisto ja Satasairaala
  • klo 13.00 Tilaisuus päättyy
  • Isäntä: Boehringer Ingelheim Finland Ky
  • Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/240222RY
Keskiviikko 23.2.Perjantai 25.2.