Keskiviikko 23.2.

K1 Duodecim-symposiumi: potilas-lääkärisuhde – osa vaikuttavaa hoitoa – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tavoitteena on herättää pohdintoja potilas-lääkärisuhteen merkityksestä ja antaa välineitä erityyppisten potilaiden onnistuneeseen kohtaamiseen.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.30-08.35 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
08.35-09.05 Potilas vai asiakas – onko potilas-lääkärisuhde muuttunut?
Professori (psykiatria) Jyrki Korkeila, Turun yliopisto
09.05-09.35 Vaarantaako tehostaminen onnistuneen potilas-lääkärisuhteen? – Hallinnon näkökulma
Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
09.35-10.00 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
10.00–10.30 Tyytymätön potilas -valvontaviranomaisen näkökulma
Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
10.30-11.00 Lapsi vai vanhempi vastaanotolla?
Professori Terhi Tapiainen, OY
11.00-11.30 Älä feikkaa
Elina Hermanson LT, lastentautien erikoislääkäri, avopediatrian lisäkoulutus, nuorisolääketieteen erityispätevyys, Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti
11.30-12.00 Kehitysvammainen henkilö potilaana
Jarmo Körkkö, LT, Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, palvelupäällikkö OYS KONSTI
12.00-13.15 Lounastauko ja näyttelyyn tutustuminen
13.15-13.45 Miten kerrotaan huonot uutiset?
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.45-14.15 Kuolevan äärellä
Eeva Rahko, LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, OYS
14.15-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn osallistuminen
14.45-15.15 Potilas-lääkärisuhde päihdehoidossa
Päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki, A-klinikka
15.15-15.45 Uhkaava tai väkivaltainen potilas
Markku Lähteenvuo, LT, oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Niuvanniemen sairaala
15.45-16.15 Onnistuuko potilas-lääkärisuhde etäyhteydellä?
Antti Alaräisänen LT, Psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri
Erikoistumis-koulutukseen: 7,5 h
Kaikki erikoisalat

K2 Alaraajojen tukkiva valtimotauti - käypä hoito -suositus 2021

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Ohjelman tavoitteena on:

  • parantaa oireettoman valtimotaudin tunnistamista ja kardiovaskulaaristen tapahtumien ehkäisyä
  • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa potilaat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa
  • auttaa tunnistamaan krooninen raajaa uhkaava iskemia ja kiireelliseen erikoissairaanhoitoon ohjauksen tarve
  • nopeuttaa kroonisen raajaa uhkaavan iskemian tunnistamista (diabeettisen) jalkahaavan aiheuttajana
  • auttaa tunnistamaan tapaukset, joissa katkokävelypotilaat kannattaa lähettää kajoavan hoidon arvioon
  • luoda yhtenäisiä käytäntöjä alaraajojen tukkivan valtimotaudin tutkimukseen ja hoitoon
Puheenjohtaja: Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.30-8.45 Koulutuksen avaus
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
8.45-9.35 Määritelmät, epidemiologia, riskitekijät ja ennuste
Verisuonikirurgi Mika Mäenpää, OYS
9.35-10.05 Kliininen diagnostiikka, verisuonilaboratorio ja kuvantamistutkimukset
Verisuonikirurgi Arjaleena Ilo, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.10 Konservatiivinen hoito ja hoidon porrastus
Verisuonikirurgi Toni Pihlaja, OYS
11.10-11.50 Kajoavan hoidon valinta, toteutus ja seuranta hoidon jälkeen
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Pekka Romsi, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

K3 Käypää hoitoa kroonisista alaraajahaavoista

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Tavoitteena on antaa käytännönläheistä ja ajanmukaista tietoa kroonisten alaraajahaavojen diagnostiikasta ja hoidosta.
Puheenjohtajat: Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä, OYS ja plastiikkakirurgi Noora Noponen, OYS
13.15-13.25 Koulutuksen avaus
Professori Kaisa Tasanen-Määttä, OYS
13.25-13.45 Haavapotilaan diagnostiikka
Professori Teea Salmi, TAYS
13.45-14.05 Epätyypilliset haavat           
Ihotautilääkäri Kirsi Isoherranen, HUS
14.05-14.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.30-15.00 Milloin haavojen kirurginen hoito on tarpeen?
Plastiikkakirurgi, ortopedi Noora Noponen, OYS
15.00-16.00 Potilastapauksia interaktiivisesti
Ihotautilääkärit Laura Huilaja ja Suvi-Päivikki Sinikumpu, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

K4 Vähähyötyisestä terveydenhuollosta terveyshyötyä tuottaviin palveluihin

Järjestäjät:
FinCCHTA ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luentosali: Pikkusali
Tavoite:
  • Opastaa osallistujia pohtimaan ja tunnistamaan, mitkä lääketieteen ja terveydenhuollon toimet tuottavat niin rajallisesti terveyshyötyä, että niiden käyttöä tulisi vähentää tai kokonaan lopettaa.
  • Pohtia, mitkä tekijät ylläpitävät vähähyötyisten toimien käyttöä ja mitkä edistävät niiden käytön rajoittamista.
Puheenjohtajat: Miia Turpeinen, PPSHP ja Jorma Komulainen, Duodecim
08.30-09.00 Mitä esimerkkien valossa tarkoitetaan vähähyötyisillä toimilla terveydenhuollossa (low-value care)?
Prof. Kari Tikkinen, HY
09.00-09.30 Medikalisaation rajoittaminen Suomessa – Lääkäriliiton toimenpiteitä
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, Lääkäriliitto
09.30-10.00 Hoitosuositukset – ylläpitävätkö vai vähentävätkö ne vähähyötyisiä toimia?
Toimituspäällikkö Raija Sipilä, Duodecim
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Terveysteknologioiden arviointi – liian vähän ja liian myöhässä?
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, FinCCHTA
11.00-11.30 Mikä ihmeen de-implementointi? (Esteitä ja edistäjiä)    
Erikoissuunnittelija Petra Falkenbach, FinCCHTA
11.30-12.00 Mitä tiedämme yrityksistä vähentää vähähyötyistä terveydenhuoltoa?
LL, Käypä hoito -toimittaja Aleksi Raudasoja, Duodecim ja HY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki kliiniset erikoisalat ja terveydenhuollon hallinnon koulutus

K5 Rintakirurgia muuttuu - yleislääkärin selviytymisopas II

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa yleislääkärille päivitettyä tietoa rinnan sairauksien diagnostiikasta, niiden hoidosta ja potilaiden odotuksista rinnan korjauksiin liittyen.
Puheenjohtaja: Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.00-13.05 Koulutuspäivän avaus
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
13.05-13.30 Rinnan hyvänlaatuiset kasvaimet ja tulehdukset
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Johan Löfgren, OYS
13.30-13.55 Rinnan patologiaa; jokainen patti ei ole syöpä
Patologian erikoislääkäri Taneli Mattila, OYS
13.55-14.20 Rintarauhasen liikakasvu ja gynekomastia
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Risto Varonen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.10 Rinnan anomaliat ja epäsymmetriat, (proteesit, rasvatäytöt)
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Henna Jaurila, OYS
15.10-15.20 Rintakirurgiassa sairautta vai estetiikkaa – julkisen puolen hoidon rajausta
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
15.20-15.50 Mielenterveys ja rintoihin kohdistuvat odotukset
Psykiatrian erikoislääkäri Riittakerttu Kaltiala, TAYS
15.50-16.15 Kirurgisia aspekteja rintojen poistoihin liittyen
Yleis- ja plastiikkakirurgian erikoislääkäri Tuula Lappalainen, OYS
16.15 Päätössanat
Dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Outi Kaarela, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
5 h
Kaikki erikoisalat

K6 Osteoporoosi ja matalaenergiset murtumat

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Osteoporoosipotilaan tunnistaminen ja osteoporoosin hyvä hoito.
Puheenjohtaja: Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
Moderaattori: LT., ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
13.15-13.20 Avaussanat Professori Juhana Leppilahti, OY ja OYS
13.20-14.20 Tunnistetaan ja hoidetaan riskissä olevat potilaat
15 min Pienenergisen murtuman saaneet – OYS seulonta ja mikä olisi kustannustehokasta LT, ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
15 min Glukokortikoidin käyttäjät
15 min Postmenopausaaliset naiset Dosentti, naistentautien el Maarit Niinimäki, OYS
15 min Prostata ca miehet LT., urologian el Hanna Ronkainen, OYS
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.30 Vältetään hoidon epäonnistumisia
15 min Leukaluun nekrooseja hammaslääkäri/leukakirurgi
15 min Atyyppisiä murtumia Professori, ortopedian el Petri Lehenkari, OY
15 min Merkittävää luuntiheyden laskua ja uusia murtumia hoidon aikana Professori, ortopedian el Petri Lehenkari, OY
15.30-16.15 Valitaan paras hoito potilaalle
15 min Yleisimpien sekundaaristen syiden tunnistaminen ja hoitaminen Professori, sisätautien el Olavi Ukkola, OY ja OYS
15 min Potilaalla luustometastaasit, mitä hoidoksi? Dosentti, syöpätautien el Katri Selander, OYS
15 min Yleissilmäys luulääkkeisiin, mitä valitsen potilaalleni? LT, ortopedian el Maarit Valkealahti, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3h
Kaikki erikoisalat

Torstai 24.2.

T1 Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus – HYBRIDI

Järjestäjä: Oulun yliopisto, KEVA, Pohjois-Suomen työterveyslääkärit ry
Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Työkyvyn arviointi edellyttää sosiaalivakuutuksen mahdollisuuksien tuntemista. Kurssille osallistuttuaan lääkäri ymmärtää eron ammatillisen ja yleisen työkyvyn arvioinnin välillä, osaa arvioida potilaan työkykyä eri sairausryhmien osalta ja tukea työkyvyn ylläpitämistä ammatillisen kuntoutuksen keinoin eri toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntäen.
Puheenjohtaja: Katja Ryynänen LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el, Mehiläinen, OY, Keva
Kohderyhmä: Hallinnon koulutus kaikille aloille, vakuutuslääketiede 4 h
08.15-08.20 Tilaisuuden avaus
LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el Katja Ryynänen, Mehiläinen, OY, Keva
08.20-08.50 Työkyvyn arviointi eläkevakuutuksen näkökulmasta
Ylilääkäri Jan Schugk, VARMA
08.50-09.10 Mielenterveydenhäiriöt työkykyongelmana
Johtajaylilääkäri Tuula Metsä, Keva
09.10-09.30 Kipu työkykyongelmana – operaatioiden jälkitilat, CRPS, yliliikkuvuus
Ylilääkäri Liisamari Kruger, ELO
09.30-09.50 Ylipaino – hoidolla hallittavissa?
Ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju, Kela
09.50-10.10 Päihdeongelma ja työkyky
Johtava asiantuntijalääkäri Saija Turtiainen, Keva
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.00 Toiminnalliset häiriöt ja työkyky
Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela
11.00-11.20 Eläkevakuutusyhtiön ammatillinen kuntoutus vai työterveyslain mukainen työkokeilu
Työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen
11.20-11.40 Tapaturmavakuutuksen ammatillinen kuntoutus
LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Lamminpää, Valtiokonttori ja Terveystalo
11.40-11.45 Yhteenveto
Erikoistumis-koulutukseen: 4 h
Hallinnon koulutus kaikille aloille, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

T2 Päihteet ja asiapaperit – vaitioloa vai vasikointia? – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tarkoituksena on kertoa viranomaisyhteistyöhön liittyvistä ongelmatilanteista ja niihin liittyvistä menettelyistä päihdepotilaiden hoidossa.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.20-13.50 Saikkua saa, muttei rahaaPäihdepotilaan B-lausunto
Asiantuntijalääkäri Piia Sankelo, Kela
Työkyvyttömyyteen, kuntoutuspsykoterapiaan ja muihin etuuksiin liittyvät erityispiirteet, kun potilaalla on eri tasoisia päihdeongelmia.
13.50-14.20 Etätyöstä palaa neandertalilainen – Päihdepotilas työterveydenhuollossa.
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Pihla Ylioinas, Pihlajalinna
Hoitoonohjaus, kontrolli, hoito ja kuntoutus
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Pilvenpolttaja päristää, kaljalalli kävelee – Päihdepotilaan ajokorttiarviointi terveyskeskuksessa
Johtava ylilääkäri Risto Olli, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska
Uudet edellytykset ja tutkimusmenetelmät.
15.20-15.50 Onko rehellisyys ansa? – Päihdeasioista ilmoittaminen viranomaisille
Apulaisylilääkäri Pekka Laine, OYS
Pilvet poliisille, lastensuojeluilmoitus, aseenkantoluvat, Valvira ja kollega.
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T3 Onko ikääntyminen pelkkää alamäkeä? Toimintakyvyn merkitys vanhuksen terveyteen ja terveyspalveluiden käyttöön.

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on valottaa kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin merkitystä ikääntyneen potilaan kliinisessä arvioinnissa.
Puheenjohtaja: Professori Jouko Laurila, OY
09.00-09.30 Onnellisena pyörätuolissa? Vanhuksen fyysinen toimintakyky ja elämänlaatu   
Professori Riitta Antikainen
09.30-10.00 Psyykkisen toimintakyvyn horjumisen tunnistaminen ja merkitys
Psykologi Anu Määttä
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Vanhus toimenpiteiden kohteena vai aktiivisena toimijana?
Geriatrian erikoislääkäri, LT Elina Heikkinen
11.00-11.30 MMSE 15/30. Onko peli jo menetetty? MuistisairauspotiIaan kuntoutus.
Geriatrian dosentti Marja-Liisa Laakkonen
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat pediatriaa ja työterveyshuoltoa lukuun ottamatta

T4 Ravitsemustietoa yleislääkärille

Luentosali: Tulindbergin sali
Taustaa: Ravitsemustilalla suuri merkitys potilaiden toipumisen ja kuntoutumisen näkökulmasta. Erityisesti ikääntyvän väestön ravitsemustilan korjaaminen ja ylläpitäminen on tärkeä elämänlaatuun vaikuttava tekijä sekä edesauttaa kotona selviämistä. Tällä on merkittävä vaikutus yksilölle, mutta vajaaravitsemukseen liittyy myös huomattava terveystalousnäkökulma. Tehostettu ravitsemushoito, nielemisvaikeuden tunnistaminen ja PEG-potilaan hoito ovat myös keskeisiä aihepiiriin liittyviä kokonaisuuksia.
Tavoite: Tarjotaan tiivis tietopaketti yleislääkäreille ja myös erikoissairaanhoidossa työskenteleville lääkäreille ravitsemushoidon keskeisistä kysymyksistä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.20-13.40 Vajaaravitsemuksen merkitys sairaudesta toipumiseen ja hoidon kustannuksiin
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
13.40-14.00 Vanhusten vajaaravitsemus
Geriatri Maija-Helena Keränen, OYS
14.00-14.20 Vajaaravitsemus TK -lääkärin näkökulmasta
LT Seppo Pöykkö, Muhoksen TK
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.10 Tehostettu ravitsemus suun kautta
Ravitsemusterapeutti Merja Jäntti, OYS
15.10-15.30 Nielemisvaikeus; miten tutkin
Puheterapeutti Jenni Holappa, OYS
15.30-15.50 PEG: indikaatiot, asennus, komplikaatiot
Gastrokirurgi, LT Sanna Meriläinen, OYS
15.50-16.10 PEG-potilaan hoito
PEG-hoitajat Minna Mäkelin ja Kaisa Anttila, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T5 Keuhkojen rahinaa ja retikulaatiota – tunnistatko nämä sairaudet?

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Perehtyä fibroottisten, interstitiaalisten ja harvinaisten keuhkosairauksien ryhmään ja käsitteisiin sekä käydä läpi näistä yleisimpiä perusterveydenhuollon näkökulmasta.
Puheenjohtaja: Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto (OY) ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)
09.00-09.10 Avaus
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.10-09.40 Mitä interstitiaaliset, fibroottiset ja harvinaiset keuhkosairaudet ovat?
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
09.40-10.10 Sarkoidoosi
Apulaisylilääkäri, dosentti Terttu Harju, OYS
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.10 Keuhkofibroosien äkilliset pahenemisvaiheet
Erikoislääkäri Johanna Salonen, OY ja OYS
11.10-11.40 Suvuittain esiintyvät ja geneettiset interstitiaaliset ja fibroottiset keuhkosairaudet
Erikoislääkäri Hanna Jaula, OYS
11.40-11.55 Keskustelua
11.55-12.00 Yhteenveto ja tilaisuuden lopetus
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T6 Mitä terveyskeskuslääkärin tulee tietää sidekudossairauksista?

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Kertausta systeemisten reumasairauksien diagnostiikasta ja seurantaohjeita                 perusterveydenhoitoon.
Puheenjohtaja: LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
13.20-13.50 Milloin tulisi epäillä sidekudossairautta?
LL, Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Antti Satomaa, OYS
13.50-14.20 Miten edetään ja miten diagnosoidaan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tero Pääkkö, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Potilastapauksia
LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Markus Käyrä, OYS
15.20-15.50 Miten seurataan?
LT, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Anna Karjalainen, OYS
15.50-16.00 Keskustelua ja päätös
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

T7 Neurologisen oireen arviointi perusterveydenhuollossa

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Oppia erottelemaan neurologisen statustutkimuksen normaalin variaation rajoissa olevat löydökset, oppia arvioimaan toiminnallisia neurologisia oireita esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella, osata tavallisimmat ENMG-tutkimuksen indikaatiot ja tunnistaa löydösten merkitys, ymmärtää sattumalöydösten ja normaalivariaatioiden merkitys pään kuvantamistutkimuksissa, ja erotusdiagnosoimaan yleisimmän neurologisen oireen, päänsäryn, syitä.
Puheenjohtaja: Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS, neurologian toimialue
08.30-08.35 Avaus
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
08.35-09.05 Kliininen neurologinen tutkimus: normaalin ja poikkeavan tulkinnanvarainen raja
Neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä, OY ja OYS
09.05-09.35 Miten kliininen neurologinen tutkimus paljastaa toiminnallisen vaivan?
Neurologian erikoislääkäri Harri Rusanen, OYS
09.35-10.05 Toiminnallinen neurologinen oire psykiatrin näkökulmasta
LT, psykiatrian erikoislääkäri Anu Sauvola, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.3011.00 Muutos pään kuvantamistutkimuksessa: merkittävää vai ei?
Radiologi Michaela Bode, OYS
11.00-11.30 Lähete perusterveydenhuollosta ENMG-tutkimukseen; miksi ja milloin
Neurologian erikoislääkäri Usko Huuskonen, OYS
11.30-12.00 Milloin kysyn neurologilta päänsärystä?
LT Ville Artto, HYKS
12.00-12.10 Keskustelua ja päätös
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Akuuttilääketiede, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede

T8 Neurokirurgiaa yleislääkärille

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Sessiossa käydään läpi joitakin neurokirurgin näkökulmasta yleisiä sairauksia. Osallistuja osaa arvioida milloin potilas kuuluisi neurokirurgin arvioon, millä kiireellisyydellä ja tietää olennaiset asiat, jotka tulisi ilmetä lähetteestä.
Puheenjohtaja: Neurokirurgian professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.20-13.50 Milloin selkäkipuinen potilas neurokirurgin arvioon?
Erikoislääkäri Miro Jänkälä, OYS
13.50-14.20 Räjähtävä päänsärky – erikoislääkäri
LT Cheng Qian, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Klassinen triadi ja laajat kammiot
Erikoistuva lääkäri Jukka Puolitaival, OYS
15.20-15.50 Shunttipotilas päivystyksessä
Erikoislääkäri, dosentti Niina Salokorpi, OYS
15.50-16.00 Kysymyksiä ja vastauksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
 3 h
Kaikki erikoisalat

T9 Myrskyn jälkeen poutasää – työnohjauksesta tukea lääkärin kuormittuessa

Järjestäjä: SLL Lääkärityönohjaajat -alaosasto ja Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys
Luentosali: Caritas-sali
Tavoite: Työnohjauksen ja vertaistuen käytön oppiminen haittatilanteista toipumisen ja resilienssin kehittämisen apuna lääkärintyön aiheuttamassa kuormituksessa.
Puheenjohtaja: Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistyksen puheenjohtaja Markku Timonen, OY
Yhteyshenkilö: SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston sihteeri Outi Seppälä
09.00-09.30 Ammatilliset haasteet ja lääkärin resilienssi
Psykiatrian EL, työnohjaaja Marja-Liisa Portaankorva
09.30-09.45 Keskustelu
09.45-10.00 Kahvitauko
10.00-10.30 Työnohjauksesta tukea kuormitustilanteisiin ja niistä toipumiseen
Psykiatrian EL, työnohjaaja Aki Rovasalo
10.30-11.45 Työnohjausryhmät koulutettujen ohjaajien tuella
11.45-12.00 Session yhdessä purkaminen – Take home message – kokemuksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

T10 Viiden tähden perehdytystä - miten työt saa sujumaan tehokkaasti?

Luentosali: Caritas-sali
Tavoite: Miten selviytyä ruuhkaisesta päivystysvuorosta ehjin nahoin? Miten aikatauluttaa hektinen työpäivä 24 vuodepaikan sairaalaosastolla? Kuka kertoisi niksit vastaanottopäivän sujuvoittamiseen terveyskeskuksessa?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin perehdytysjakson pitäisi tarjota vastauksia jokaisessa uudessa työpaikassa. Työntekotaitoihin voidaan pureutua myös toimipaikkakoulutuksen yhteydessä tai helmikuussa 2022 Pohjolan Lääkäripäivillä.

Työnhallintaa ei juuri opeteta koulunpenkillä, vaan se on totuttu oppimaan kantapään kautta työn ohessa. Lääkärin työ pitää sisällään valtavan määrän hiljaista tietoa, jota tavallisesti omaksutaan vain havainnoimalla. Hyviä työnhallintataitoja on kuitenkin mahdollistaa opettaa. Ne tehostavat jokaisen lääkärin ajankäyttöä ja auttavat kohdistamaan voimavaroja oikein – potilaan parhaaksi. Esihenkilöillä on keskeinen rooli ajankäytön ohjaamisessa.

Järjestäjä: Nuorten Lääkärien Yhdistys
Puheenjohtaja: LL Lassi Kurtelius
13.15-13.20 Avaussanat
LL Lassi Kurtelius
13.20-13.50 Näin toteutuu nuorten lääkärien perehdytys OYS-ervassa – Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyn tuloksia
Koulutuspaikkakyselyvastaava Katariina Kökkö, NLY
13.50-14.20 Päivystyksessä – kuinka hallita eturintaman kaaosta?
Päivystyksen apulaisylilääkäri Iita Daavittila, OYS
14.20-14.50 Näin pyörii osasto(kierto)
Koulutusvastaava Iina Yliaska, Sisätaudit, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Sujuva vastaanottopäivä
Kouluttajalääkäri Nina Salmela, Terveystalo Työterveyshuolto Oulu
15.50-16.20 Jaa vinkkisi! – interaktiivinen paneelikeskustelu Kahootia (sähköinen kyselyohjelma) hyödyntäen. Käsitellään vinkkien lisäksi lääkärin roolia esihenkilönä.
16.20-16.25 Loppuyhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3, 5 h
Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille

Perjantai 25.2.

P1 Oikeuslääketieteellinen teemapäivä – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Kouluttautuja osaa kliinisen oikeuslääketieteen perusperiaatteet ja termit. Kouluttautuja osaa tehdä arvion väkivaltarikoksesta epäillyn tai väkivaltarikoksen asianomistajan vammoista, toimia asiassa moniammatillisessa yhteistyössä ja osaa ottaa tutkittavan päihtymyksen ja psyykkisen tilan huomioon. Kouluttautuja osaa laatia rikosoikeudellisen lääkärinlausunnon. Kouluttautuja tuntee kuolemansyynselvitysjärjestelmät. Kouluttautuja osaa toimia osana kuolemansyynselvitystä. Kouluttautuja osaa laatia kuolintodistuksen maailman terveysjärjestön ja suomalaisten ohjeiden mukaisesti.
Puheenjohtajat: Aaro Mäkelä (kliininen oikeuslääketiede) ja Satu Alajärvi (kuolemansyynselvitys)
Kohderyhmä: kandit, avoterveydenhuollon lääkärit, akuuttilääkärit, traumatologit; yleislääketieteeseen, akuuttilääketieteeseen, oikeuslääketieteeseen sekä ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuvat lääkärit
08.00-08.30 Väkivaltarikoksen tutkiminen
Oikeuslääkäri Aaro Mäkelä, THL
08.30-09.00 Lääkärinlausunnon kirjoittaminen väkivaltatutkimuksesta
Oikeuslääkäri Mika Martiskainen, THL
09.00-09.30 Psykiatriset näkökohdat väkivaltarikoksen tutkimisessa
Psykiatri Hannu Säävälä, PPSHP
09.30-10.00 Oulun SERI-tukikeskus esittäytyy
Erikoislääkäri Sari Pelkonen ja sairaanhoitaja Elina Kaiponen, OYS
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Työnjako rikostutkimuksissa eri ammattikuntien välillä
Rikossylikonstaapeli Timo Kujala, Oulun poliisilaitos
11.00-11.30 Kuolemansyyselvitystavan valinta
Oikeuslääkäri Satu Alajärvi, THL
11.30-12.00 Kuolintodistuksen laatiminen
LT, erikoistuva lääkäri Paula Kuvaja, THL
Erikoistumis-
koulutukseen:
4,5 h
Kaikki erikoisalat

P2 Monisairas potilas – käypä hoidosta käytäntöön? – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tavoitteena on tutustua uuteen Monisairas potilas Käypä hoito -suositukseen ja pohtia miten ammattilaiset voivat soveltaa sitä arkityössään. Tavoitteena on myös nostaa esille vaikuttavat interventiot, jotka parantavat monisairaan potilaan hoitoa sekä perehdyttää osallistujia iäkkään monisairaan kohtaamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä, potilastapauksia ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.15-13.25 Monisairas potilas – tavallisin potilas? Johdanto ja koulutuksen tavoitteet
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.25-13.45 Miksi Käypä hoito monisairaalle potilaalle? Taustaa Käypä hoito -suositukselle
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
13.45-14.15 Hoidon jatkuvuuden merkitys sekä monisairaan potilaan hoidossa suositeltavat hoitomallit ja interventiot
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilona Mikkola, Duodecim
14.15-14.45 Psykiatrin näkökulma monisairastavuuteen
LT, psykiatrian el Anu Sauvola, OYS
14.45-15.15 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.15-15.45 Monisairaan potilaan Käypä hoito -suositus potilastapausten kautta
Yleislääketieteen el, kliin. opettaja Aleksi Varinen, Tampereen yliopisto
15.45-16.15 Miten implementoida monisairaan potilaan Käypä hoito -käytäntöön?
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

P3 Hoidon jatkuvuus – haavekuva(ko?)

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Tavoitteena on tarkastella hoidon jatkuvuuden merkitystä, sekä pohtia, mitä terveydenhuollon eri tasoilla toimivat lääkärit voivat käytännössä tehdä sen parantamiseksi -niin livenä kuin diginä, esimiestasolla kuin kliinikkoina. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.30-08.45 Tilaisuuden avaus, omalääkärijärjestelmästä nykypäivään
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.45-09.10 Mitä hoidon jatkuvuudelle kuuluu?
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
09.10-09.35 Miten jokainen yleislääkäri voi tukea hoidon jatkuvuutta omassa työssään
LT, terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola, Rovaniemen kaupunki
09.35-10.00 Miten hospitalisti voi tukea hoidon jatkuvuutta ESH:ssa?
Hospitalisti, yle el Sini Rintala, PPSHP
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-10.55 Miten PTH-ESH yhteistyö saadaan tukemaan hoidon jatkuvuutta?
Ylilääkäri, yle el Marianne Riekki, PPSHP
10.55-11.20 Miten hoidon jatkuvuutta voi tukea digityökaluja hyödyntämällä?
Kliininen opettaja, yle el Mervi Kautto, Tampereen yliopisto ja Pihlajalinna
11.20-11.45 Miten hoidon jatkuvuus käytännössä mahdollistetaan perusterveydenhuollossa?
Terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen, Espoon kaupunki
11.45-12.00 Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P4 Kohti tulevaisuuden ruokavaliota

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Osallistuja ymmärtää kestävän ruokavalion perusteet ja nykyisten ruokatottumusten muutostarpeet. Osallistuja omaa valmiudet kohdata eri ruokavaliota noudattavia potilaita ja heidän ravitsemukseensa liittyviä kysymyksiään. Osallistuja saa välineitä ja vinkkejä ravitsemusneuvonnan hyödyntämiseen omassa työssään. Osallistuja viihtyy koulutuksessa.
Puheenjohtaja: Tuija Männistö, kliinisen kemian el, dosentti ja Helmi Ikonen yle eval, väitöskirjatutkija
Toteutustapa: Lyhyet luennot, keskustelu, yleisön osallistaminen esim. äänestyskoneilla ja viestiseinän avulla.
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Suomalaisten tämänhetkiset ruokavaliot ja muutokset viimeisten vuosien aikana.
Äänestys: Miten luokittelisit oman ruokavaliosi: vegaani/ vältän lihan syömistä / planetaarinen / kaikki-ruokainen
13.20-13.50 Suomalaisen ruokavalion yhteys kansantauteihin
Professori Olavi Ukkola, OY ja OYS
13.50-14.20 Planetaarinen ruokavalio – kaikkien ongelmien ratkaisu?
Terveydenhuollon erikoislääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Ravitsemusohjauksen jalot taidot – syyllistämätön kohtaaminen
Ravitsemusterapeutti Noora Oikarinen, OY
15.20-15.50 Vegaani vastaanotolla – miten varmistaa tasapainoinen dieetti? + potilaan puheenvuoro
Ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen, Kanta-Hämeen keskussairaala
15.50-16.20 Raskaana oleva vegaani
LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hilkka Nikkinen, OYS
16.20-16.25 Yhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

P5 Käypää hoitoa raskauden aikana

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat tuoreisiin pre-eklampsia ja raskausdiabetes Käypä hoito -suosituksiin.
Puheenjohtaja: Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
Pre-eklampsia
08.30-8.35 Tilaisuuden avaus
Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
08.35-09.05 Uuden Käypä hoito -suosituksen esittely
Professori (tenure track), ylilääkäri Hannele Laivuori, TUNI ja TAYS
09.05-09.35 Pre-eklampsian seulonta ja hoito perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä
LT Elina Keikkala, OYS ja (Oulun erva-alueen pth lääkäri)
09.35-10.05 Hoito sairastetun pre-eklampsian jälkeen
Lastenlääkärin puheenvuoro, LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
10.05-10.35 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
Raskausdiabetes
10.35-11.05 Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen esittely
Prof. Risto Kaaja, TY
11.05-11.35 Hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa
Dosentti Marja Vääräsmäki, OY
11.35-12.05 Lastenlääkärin puheenvuoro
LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P6 Lääkäritoiminnan uudet tuulet

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Osallistujat ymmärtävät lääkärin työn haasteita erilaisissa organisaatioissa kuten osuuskunnissa, yhteisyrityksissä, julkisissa yhtiöissä sekä yksityissektorilla ja työterveyshuollossa työsuhteisena tai ammatinharjoittajana. Mihin varautua ja millaisia vaatimuksia digitaalisuus tuo.
Puheenjohtaja: LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.15-13.20 Avaus
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.20-13.50 Osuuskunnat
LT, asiantuntijalääkäri Heikki Wiik, Oulu
Neuvottelujohtaja, lakimies Laura Lindholm, Lääkäriliitto, Helsinki
13.50-14.20 Yhteisyritykset
Ylilääkäri, luottamusmies Pia Vittaniemi, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.15 Julkiset yhtiöt
Osastonylilääkäri Tuula Meinander, Sydänsairaala, Hämeenlinna ja Riihimäki
15.15-15.45 Työterveyshuolto ja digitaalisuus
Ylilääkäri Minna Pihlajamäki, Työterveyslaitos
15.45-16.05 Ammatinharjoittajuus muuttuvassa ajassa – oikeudet ja velvollisuudet
Lakimies Kati Lehtonen, Lääkäriliitto, Helsinki
16.05-16.35 Etävastaanotto erikoislääkärin näkökulmasta
Erikoislääkäri Marja-Liisa Eloranta, Plusterveys
Erikoislääkäri Johan Fagerudd, Pihlajalinna (Huom. etänä)
16.35-16.45 Päätös
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P7 Melanosyyttiset ihosyövät - päivitystä hoitolinjauksiin

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Tavoitteena on antaa moniammatillisten osaajien luennoimana ajankohtaista tietoa melanosyyttisten ihosyöpien hoidosta, päivitetystä hoitolinjauksesta ja seurannasta.
Puheenjohtaja: Plastiikkakirurgian dosentti, osastonylilääkäri Outi Kaarela, OY ja OYS
08.15-08.20 Koulutuksen avaus ja johdanto aiheeseen
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
08.20-08.50 Milloin on syytä epäillä melanoomaa?
Ihotautilääkäri Minna Kubin, OYS
08.50-09.20 Miten poistan pienet ihomuutokset (biopsiat, viiltojen paikat jne)?
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
09.20-09.50 Melanooman diagnostiikka patologin kannalta
Patologi Jukka Melkko, OYS
09.50-10.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.20-10.50 Melanooman kirurginen hoito
Plastiikkakirurgi Tuula Lappalainen, OYS
10.50-11.20 Melanoomapotilaan seuranta, uusi hoitosuositus. Miten toimitaan, jos löytyy epäilyttävää?
Plastiikkakirurgi Risto Varonen, OYS
11.20-11.55 Mitä uutta melanooman hoidossa onkologian kannalta?
Onkologi Jussi Koivunen, OYS
11.55-12.00 Koulutuspäivän päätös
Plastiikkakirurgian dosentti Outi Kaarela, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P8 Vatsavaivojen diagnostiikka yleislääkärin näkökulmasta

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi eri tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja indikaatioita sekä tavanomaisia yleislääkärin kohtaamia mahasuolikanavan oireita tai sairauksia.
Puheenjohtaja: LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.20-13.50 Keliakia – vasta-ainetestillä diagnoosiin?
LL, erikoislääkäri Olli Kettunen, OYS
13.50-14.20 Dyspepsia – ketä pitäisi tähystää?
LL, hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Blomster, OYS
14.20-14.50 Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa – milloin tarvitaan erikoissairaanhoitoa?
LL Minna Harmainen, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Vatsan alueen kuvantaminen – riittääkö UÄ?
LT, erikoislääkäri Lauri Ahvenjärvi, OYS
15.50-16.20 Pitkäkestoisen vatsakivun diagnostiikka – TT-kuvaus, endoskopioita vai jotain muuta?
Dosentti, erikoislääkäri Olli Helminen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

Avajaiset ke 23.2. klo 18.00–22.00

Keskiviikko 23.2.Torstai 24.2.Perjantai 25.2.