MEDIAKUTSU: Tervetuloa Pohjolan Lääkäripäiville

Pohjolan Lääkäripäivät on yksi Suomen suurimmista lääkärien jatko- ja täydennyskoulutustapahtumista. Tilaisuus pidetään 31.5.–2.6.2022 Oulun teatterilla ja sen teemana on Aitoja kohtaamisia. Koulutuspäivät sisältävät yli 140 luentoa lääketieteen ajankohtaisista teemoista.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen joko paikan päälle tai striimin ääreen Zoomiin kuulemaan muun muassa Pohjolan Lääkäripäivillä Oulussa julkaistavasta Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suosituksen päivityksestä sekä monista muista keskeisistä aiheista.

 

Tiedotustilaisuuden aika ja paikka: Tiistai 31.5. klo 9.00–10.50, Oulun teatteri, Maria Silfvanin kabinetti(Kaarlenväylä 2) & Zoom

 

Ilmoittautuminen yhteystietojen (nimi ja media) kera sekä tiedotustilaisuuteen (lähi & etä) että Pohjolan Lääkäripäiville maanantaihin 30.5. kello 17.00 mennessä: Pohjolan Lääkäripäivien tiedotusvastaava, LL Maj-Leena Tuhkanen, maj@laakarisanomat.fi. Virtuaalisen tiedotustilaisuuden striimilinkki ja lääkäripäivien osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

 

TIEDOTUSTILAISUUDEN OHJELMA

9.00–9.10

Avaus: Tervetuloa Pohjolan Lääkäripäiville!

  • Johtoryhmän puheenjohtaja, yliopisto-opettaja, LL Timo Tuovinen, Pohjolan Lääkäripäivät

9.10–9.30

Pre-eklampsia (aiemmin raskausmyrkytys) on yksi tavallisimmista raskausajan komplikaatioista,

joka vaikuttaa äidin ja lapsen terveyteen – uusi Käypä hoito -suositus 12/2021

  • Synnytys- ja naistentautiopin professori, ylilääkäri Hannele Laivuori, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays (Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja, mukana etäyhteydellä)
  • Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, kliininen tutkija, LT Elina Keikkala, Oulun yliopisto ja OYS (Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia Käypä hoito -suositustyöryhmän jäsen)

9.30–9.50

Raskausdiabetes lisääntyy lihavuuden yleistymisen myötä – myös äidin ja lapsen myöhemmän

terveyden seuranta on keskiössä – Käypä hoito -päivitys 31.5.2022

  • Sisätautiopin emeritusprofessori, tutkijalääkäri Risto Kaaja, Turun yliopisto

(Raskausdiabetes Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja, mukana etäyhteydellä)

  • Professori, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, perinatologi, ylilääkäri Marja Vääräsmäki, Oulun yliopisto ja OYS (Raskausdiabetes Käypä hoito -suositustyöryhmän jäsen)

9.50–10.10

Päämääränä uusien murtumien ehkäisy: Matalaenerginen murtuma ja osteoporoosiriski

kulkevat käsi kädessä

  • Osteoporoosihoidon vastuulääkäri, kliininen opettaja, ortopedian ja traumatologian sekä kirurgian erikoislääkäri, LT Maarit Valkealahti, Oulun yliopisto ja OYS

10.10–10.30

Mitä ajatuksia seitsemän päivän hoitotakuu herättää yleislääketieteen professorissa ja onko

siihen mahdollista päästä perusterveydenhuollossa?

  • Yleislääketieteen professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto

10.30–10.50

Avoterveydenhuollon lääkäreillä on ratkaisevan tärkeä rooli harvinaisten                         keuhkosairauksien tunnistamisessa

  • Keuhkosairauksien ylilääkäri, professori Riitta Kaarteenaho, Oulun yliopisto ja OYS

10.50            

Päätös ja juttuvinkkejä

 

Pohjolan Lääkäripäivien järjestäjät: Oulun Duodecim-seura ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Myös lääketieteen opiskelijat ovat mukana järjestelyissä.

 

Lue lisää Pohjolan Lääkäripäivistä: pohjolanlaakaripaivat.fi

 

Lisätiedot:

Pohjolan Lääkäripäivien tiedotusvastaava, lääketieteellisen viestinnän asiantuntijalääkäri Maj-Leena Tuhkanen, p. 050 524 7672, maj@laakarisanomat.fi

Pohjolan Lääkäripäivien johtoryhmän puheenjohtaja, yliopisto-opettaja, LL Timo Tuovinen, p. 041 502 7864, timo.tuovinen@oulu.fi

Käypä hoito -suosituksiin liittyvät mediayhteydenotot: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 050 594 7685, minna.hietakangas@duodecim.fi