Skip to main content

Ohjelma

KE1 Työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus – HYBRIDI

Järjestäjä: Oulun yliopisto, KEVA, Pohjois-Suomen työterveyslääkärit ry
Luentosali: Suuri näyttämö
Tavoite: Työkyvyn arviointi edellyttää sosiaalivakuutuksen mahdollisuuksien tuntemista. Kurssille osallistuttuaan lääkäri ymmärtää eron ammatillisen ja yleisen työkyvyn arvioinnin välillä, osaa arvioida potilaan työkykyä eri sairausryhmien osalta ja tukea työkyvyn ylläpitämistä ammatillisen kuntoutuksen keinoin eri toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntäen.
Puheenjohtaja: Katja Ryynänen LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el, Mehiläinen, OY, Keva
08.15-08.20 Tilaisuuden avaus
LT, työterveyshuollon ja fysiatrian el Katja Ryynänen, Mehiläinen, OY, Keva
08.20-08.50 Työkyvyn arviointi eläkevakuutuksen näkökulmasta
Ylilääkäri Jan Schugk, VARMA
08.50-09.10 Mielenterveydenhäiriöt työkykyongelmana
Johtajaylilääkäri Tuula Metsä, Keva
09.10-09.30 Kipu työkykyongelmana – operaatioiden jälkitilat, CRPS, yliliikkuvuus
Ylilääkäri Liisamari Kruger, ELO
09.30-09.50 Ylipaino – hoidolla hallittavissa?
Ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju, Kela
09.50-10.10 Päihdeongelma ja työkyky
Johtava asiantuntijalääkäri Saija Turtiainen, Keva
10.10-10.40 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.40-11.00 Toiminnalliset häiriöt ja työkyky
Johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kela
11.00-11.20 Eläkevakuutusyhtiön ammatillinen kuntoutus vai työterveyslain mukainen työkokeilu
Työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen
11.20-11.40 Tapaturmavakuutuksen ammatillinen kuntoutus
LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri Anne Lamminpää, Valtiokonttori ja Terveystalo
11.40-11.45 Yhteenveto
Erikoistumis-koulutukseen: 4 h
Hallinnon koulutus kaikille aloille, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

KE2 Päihteet ja asiapaperit – vaitioloa vai vasikointia? – HYBRIDI

Luentosali: Suuri näyttämö
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 4.-6. vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita koulutukseen.
Tavoite: Tarkoituksena on kertoa viranomaisyhteistyöhön liittyvistä ongelmatilanteista ja niihin liittyvistä menettelyistä päihdepotilaiden hoidossa.
Puheenjohtaja: Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Sami Räsänen, OY ja OYS
13.20-13.50 Saikkua saa, muttei rahaaPäihdepotilaan B-lausunto
Asiantuntijalääkäri Piia Sankelo, Kela
Työkyvyttömyyteen, kuntoutuspsykoterapiaan ja muihin etuuksiin liittyvät erityispiirteet, kun potilaalla on eri tasoisia päihdeongelmia.
13.50-14.20 Etätyöstä palaa neandertalilainen – Päihdepotilas työterveydenhuollossa.
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Pihla Ylioinas, Pihlajalinna
Hoitoonohjaus, kontrolli, hoito ja kuntoutus
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Pilvenpolttaja päristää, kaljalalli kävelee – Päihdepotilaan ajokorttiarviointi terveyskeskuksessa
Johtava ylilääkäri Risto Olli, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska
Uudet edellytykset ja tutkimusmenetelmät.
15.20-15.50 Onko rehellisyys ansa? – Päihdeasioista ilmoittaminen viranomaisille
Päihdelääkäri Harri Seppälä, Terveystalo
Pilvet poliisille, lastensuojeluilmoitus, aseenkantoluvat, Valvira ja kollega.
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

KE3 Onko ikääntyminen pelkkää alamäkeä? Toimintakyvyn merkitys vanhuksen terveyteen ja terveyspalveluiden käyttöön.

Luentosali: Pieni näyttämö
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on valottaa kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin merkitystä ikääntyneen potilaan kliinisessä arvioinnissa.
Puheenjohtaja: Professori Jouko Laurila, OY
09.00-09.30 Onnellisena pyörätuolissa? Vanhuksen fyysinen toimintakyky ja elämänlaatu   
Professori Riitta Antikainen
09.30-10.00 Psyykkisen toimintakyvyn horjumisen tunnistaminen ja merkitys
Psykologi, PsM, psykoterapeutti Anu Määttä
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Vanhus toimenpiteiden kohteena vai aktiivisena toimijana?
Geriatrian erikoislääkäri, LT Elina Heikkinen
11.00-11.30 MMSE 15/30. Onko peli jo menetetty? MuistisairauspotiIaan kuntoutus.
Geriatrian dosentti Marja-Liisa Laakkonen
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat pediatriaa ja työterveyshuoltoa lukuun ottamatta

KE4 Ravitsemustietoa yleislääkärille

Luentosali: Pieni näyttämö
Taustaa: Ravitsemustilalla suuri merkitys potilaiden toipumisen ja kuntoutumisen näkökulmasta. Erityisesti ikääntyvän väestön ravitsemustilan korjaaminen ja ylläpitäminen on tärkeä elämänlaatuun vaikuttava tekijä sekä edesauttaa kotona selviämistä. Tällä on merkittävä vaikutus yksilölle, mutta vajaaravitsemukseen liittyy myös huomattava terveystalousnäkökulma. Tehostettu ravitsemushoito, nielemisvaikeuden tunnistaminen ja PEG-potilaan hoito ovat myös keskeisiä aihepiiriin liittyviä kokonaisuuksia.
Tavoite: Tarjotaan tiivis tietopaketti yleislääkäreille ja myös erikoissairaanhoidossa työskenteleville lääkäreille ravitsemushoidon keskeisistä kysymyksistä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Saarnio, OY ja OYS
MUUTETTU OHJELMA
13.30-13.40 Tilaisuuden avaus
Gastrokirurgi, LT Sanna Meriläinen, OYS
13.20-13.40 Vajaaravitsemuksen merkitys sairaudesta toipumiseen ja hoidon kustannuksiin
Professori Juha Saarnio, OY ja OYS ESTE
13.40-14.00 Vanhusten vajaaravitsemus
Geriatri Maija-Helena Keränen, OYS
14.00-14.20 Vajaaravitsemus TK -lääkärin näkökulmasta
LT Seppo Pöykkö, Muhoksen TK
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.10 Tehostettu ravitsemus suun kautta
Ravitsemusterapeutti Merja Jäntti, OYS
15.10-15.30 Nielemisvaikeus; miten tutkin
Puheterapeutti Jenni Holappa, OYS
15.30-15.50 PEG: indikaatiot, asennus, komplikaatiot
Gastrokirurgi, LT Sanna Meriläinen, OYS
15.50-16.10 PEG-potilaan hoito
PEG-hoitajat Minna Mäkelin ja Kaisa Anttila, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat

KE5 Neurologisen oireen arviointi perusterveydenhuollossa - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite: Oppia erottelemaan neurologisen statustutkimuksen normaalin variaation rajoissa olevat löydökset, oppia arvioimaan toiminnallisia neurologisia oireita esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella, osata tavallisimmat ENMG-tutkimuksen indikaatiot ja tunnistaa löydösten merkitys, ymmärtää sattumalöydösten ja normaalivariaatioiden merkitys pään kuvantamistutkimuksissa, ja erotusdiagnosoimaan yleisimmän neurologisen oireen, päänsäryn, syitä.
Puheenjohtaja: Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS, neurologian toimialue
08.30-08.35 Avaus
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
08.35-09.05 Kliininen neurologinen tutkimus: normaalin ja poikkeavan tulkinnanvarainen raja
Dosentti, kliininen opettaja, neurologian erikoislääkäri Mikko Kärppä, OY ja OYS
09.05-09.35 Miten kliininen neurologinen tutkimus paljastaa toiminnallisen vaivan?
Dosentti, neurologian erikoislääkäri Harri Rusanen, OYS
09.35-10.05 Toiminnallinen neurologinen oire psykiatrin näkökulmasta
LT, psykiatrian erikoislääkäri Anu Sauvola, OYS
10.05-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.3011.00 Muutos pään kuvantamistutkimuksessa: merkittävää vai ei?
Dosentti, radiologian erikoislääkäri Michaela Bode, OYS
11.00-11.30 Lähete perusterveydenhuollosta ENMG-tutkimukseen; miksi ja milloin
Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Usko Huuskonen, OYS
11.30-12.00 Milloin kysyn neurologilta päänsärystä?
Dosentti, neurologian erikoislääkäri Mikko Kallela, HUS
12.00-12.10 Keskustelua ja päätös
Neurologian erikoislääkäri Laura Tervonen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Akuuttilääketiede, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede

KE6 Neurokirurgiaa yleislääkärille - HYBRIDI

Luentosali: Pikisali
Tavoite: Sessiossa käydään läpi joitakin neurokirurgin näkökulmasta yleisiä sairauksia. Osallistuja osaa arvioida milloin potilas kuuluisi neurokirurgin arvioon, millä kiireellisyydellä ja tietää olennaiset asiat, jotka tulisi ilmetä lähetteestä.
Puheenjohtaja: Neurokirurgian professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Professori Mikael von und zu Fraunberg, OY ja OYS
13.20-13.50 Milloin selkäkipuinen potilas neurokirurgin arvioon?
Erikoislääkäri Miro Jänkälä, OYS
13.50-14.20 Räjähtävä päänsärky – SAV?
Erikoislääkäri, LT Cheng Qian, OYS
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Klassinen triadi ja laajat kammiot
Erikoistuva lääkäri Jukka Puolitaival, OYS
15.20-15.50 Shunttipotilas päivystyksessä
Erikoistuva lääkäri Jukka Puolitaival, OYS
15.50-16.00 Kysymyksiä ja vastauksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
 3 h
Kaikki erikoisalat

KE7 Hoidon jatkuvuus - haavekuva(ko)?

Luentosali: Vinttikamari
Tavoite: Tavoitteena on tarkastella hoidon jatkuvuuden merkitystä, sekä pohtia, mitä terveydenhuollon eri tasoilla toimivat lääkärit voivat käytännössä tehdä sen parantamiseksi -niin livenä kuin diginä, esimiestasolla kuin kliinikkoina. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.30-08.45 Tilaisuuden avaus, omalääkärijärjestelmästä nykypäivään
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.45-09.10 Mitä hoidon jatkuvuudelle kuuluu?
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
09.10-09.35 Miten jokainen yleislääkäri voi tukea hoidon jatkuvuutta omassa työssään?
Terveyskeskuslääkäri, yle el, LT Ilona Mikkola, Rovaniemen kaupunki
09.35-10.00 Miten hospitalisti voi tukea hoidon jatkuvuutta ESH:ssa?
Hospitalisti, yle el Sini Rintala, PPSHP
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-10.55 Miten PTH-ESH yhteistyö saadaan tukemaan hoidon jatkuvuutta?
Ylilääkäri, yle el Marianne Riekki, PPSHP
10.55-11.20 Miten hoidon jatkuvuutta voi tukea digityökaluja hyödyntämällä?
Kliininen opettaja, yle el Mervi Kautto, Tampereen yliopisto ja Pihlajalinna
11.20-11.45 Miten hoidon jatkuvuus käytännössä mahdollistetaan perusterveydenhuollossa?
Terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen, Espoon kaupunki
11.45-12.00 Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

KE8 Monisairas potilas - Käypä hoidosta käytäntöön?

Luentosali: Vinttikamari
Tavoite: Tavoitteena on tutustua uuteen Monisairas potilas Käypä hoito -suositukseen ja pohtia miten ammattilaiset voivat soveltaa sitä arkityössään. Tavoitteena on myös nostaa esille vaikuttavat interventiot, jotka parantavat monisairaan potilaan hoitoa sekä perehdyttää osallistujia iäkkään monisairaan kohtaamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä, potilastapauksia ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.15-13.25 Monisairas potilas – tavallisin potilas? Johdanto ja koulutuksen tavoitteet
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.25-13.45 Miksi Käypä hoito monisairaalle potilaalle? Taustaa Käypä hoito -suositukselle.
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
13.45-14.15 Hoidon jatkuvuuden merkitys sekä monisairaan potilaan hoidossa suositeltavat hoitomallit ja interventiot
LT, yleislääketieteen el Ilona Mikkola, Duodecim
14.15-14.45 Psykiatrin näkökulma monisairastavuuteen
LT, psykiatrian erikoislääkäri Anu Sauvola, OYS
14.45-15.15 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.15-15.45 Monisairaan potilaan Käypä hoito -suositus potilastapausten kautta
Yleislääketieteen el, kliin. opettaja Aleksi Varinen, Tampereen yliopisto
15.45-16.15 Miten implementoida monisairaan potilaan Käypä hoito -käytäntöön
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

KE9 Myrskyn jälkeen poutasää – työnohjauksesta tukea lääkärin kuormittuessa

Järjestäjä: SLL Lääkärityönohjaajat -alaosasto ja Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys
Luentosali: Teuvo Pakkalan sali
Tavoite: Työnohjauksen ja vertaistuen käytön oppiminen haittatilanteista toipumisen ja resilienssin kehittämisen apuna lääkärintyön aiheuttamassa kuormituksessa.
Puheenjohtaja: Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistyksen puheenjohtaja Markku Timonen, OY
Yhteyshenkilö: SLL Lääkärityönohjaajat alaosaston sihteeri Outi Seppälä
09.00-09.30 Ammatilliset haasteet ja lääkärin resilienssi
Psykiatrian EL, työnohjaaja Marja-Liisa Portaankorva
09.30-09.45 Keskustelu
09.45-10.00 Kahvitauko
10.00-10.30 Työnohjauksesta tukea kuormitustilanteisiin ja niistä toipumiseen
Psykiatrian EL, työnohjaaja Aki Rovasalo
10.30-11.45 Työnohjausryhmät koulutettujen ohjaajien tuella
11.45-12.00 Session yhdessä purkaminen – Take home message – kokemuksia
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

KE10 Viiden tähden perehdytystä - miten työt saa sujumaan tehokkaasti?

Luentosali: Teuvo Pakkalan sali
Tavoite:

Miten selviytyä ruuhkaisesta päivystysvuorosta ehjin nahoin? Miten aikatauluttaa hektinen työpäivä 24 vuodepaikan sairaalaosastolla? Kuka kertoisi niksit vastaanottopäivän sujuvoittamiseen terveyskeskuksessa?

Nämä ovat kysymyksiä, joihin perehdytysjakson pitäisi tarjota vastauksia jokaisessa uudessa työpaikassa. Työntekotaitoihin voidaan pureutua myös toimipaikkakoulutuksen yhteydessä tai helmikuussa 2022 Pohjolan Lääkäripäivillä.

Työnhallintaa ei juuri opeteta koulunpenkillä, vaan se on totuttu oppimaan kantapään kautta työn ohessa. Lääkärin työ pitää sisällään valtavan määrän hiljaista tietoa, jota tavallisesti omaksutaan vain havainnoimalla. Hyviä työnhallintataitoja on kuitenkin mahdollistaa opettaa. Ne tehostavat jokaisen lääkärin ajankäyttöä ja auttavat kohdistamaan voimavaroja oikein – potilaan parhaaksi. Esihenkilöillä on keskeinen rooli ajankäytön ohjaamisessa.

Järjestäjä: Nuorten Lääkärien Yhdistys
Puheenjohtaja: LL Lassi Kurtelius
13.15-13.20 Avaussanat
LL Lassi Kurtelius
13.20-13.50 Näin toteutuu nuorten lääkärien perehdytys OYS-ervassa – Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyn tuloksia
NLY:n puheejohtaja Riku Metsälä, NLY
13.50-14.20 Päivystyksessä – kuinka hallita eturintaman kaaosta?
Päivystyksen apulaisylilääkäri Iita Daavittila, OYS
14.20-14.50 Näin pyörii osasto(kierto)
Koulutusvastaava Iina Yliaska, Sisätaudit, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Sujuva vastaanottopäivä
Kouluttajalääkäri Nina Salmela, Terveystalo Työterveyshuolto Oulu
15.50-16.20 Jaa vinkkisi! – interaktiivinen paneelikeskustelu Kahootia (sähköinen kyselyohjelma) hyödyntäen. Käsitellään vinkkien lisäksi lääkärin roolia esihenkilönä.
16.20-16.25 Loppuyhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3, 5 h
Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille

Lounasluento 12.15-13

Painavaa asiaa GLP-1-reseptoriagonisteista

  • Aiheena GLP-1-reseptoriagonistit tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoidossa.
  • Luennoitsija: Professori, ylilääkäri Janne Hukkanen, Oulun yliopisto ja OYS, sisätaudit
  • Isäntä: Novo Nordisk
  • Ilmoittautuminen: https://tapahtuma.novonordisk.com/lounasluento_01062022
  • Luento on tarkoitettu lääkäreille.
Tiistai 31.5.Torstai 2.6.