Ohjelma

P1 Oikeuslääketieteellinen teemapäivä – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Kouluttautuja osaa kliinisen oikeuslääketieteen perusperiaatteet ja termit. Kouluttautuja osaa tehdä arvion väkivaltarikoksesta epäillyn tai väkivaltarikoksen asianomistajan vammoista, toimia asiassa moniammatillisessa yhteistyössä ja osaa ottaa tutkittavan päihtymyksen ja psyykkisen tilan huomioon. Kouluttautuja osaa laatia rikosoikeudellisen lääkärinlausunnon. Kouluttautuja tuntee kuolemansyynselvitysjärjestelmät. Kouluttautuja osaa toimia osana kuolemansyynselvitystä. Kouluttautuja osaa laatia kuolintodistuksen maailman terveysjärjestön ja suomalaisten ohjeiden mukaisesti.
Puheenjohtajat: Aaro Mäkelä (kliininen oikeuslääketiede) ja Satu Alajärvi (kuolemansyynselvitys)
Kohderyhmä: kandit, avoterveydenhuollon lääkärit, akuuttilääkärit, traumatologit; yleislääketieteeseen, akuuttilääketieteeseen, oikeuslääketieteeseen sekä ortopediaan ja traumatologiaan erikoistuvat lääkärit
08.00-08.30 Väkivaltarikoksen tutkiminen
Oikeuslääkäri Aaro Mäkelä, THL
08.30-09.00 Lääkärinlausunnon kirjoittaminen väkivaltatutkimuksesta
Oikeuslääkäri Mika Martiskainen, THL
09.00-09.30 Psykiatriset näkökohdat väkivaltarikoksen tutkimisessa
Psykiatri Hannu Säävälä, PPSHP
09.30-10.00 Oulun SERI-tukikeskus esittäytyy
Erikoislääkäri Sari Pelkonen ja sairaanhoitaja Elina Kaiponen, OYS
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-11.00 Työnjako rikostutkimuksissa eri ammattikuntien välillä
Rikossylikonstaapeli Timo Kujala, Oulun poliisilaitos
11.00-11.30 Kuolemansyyselvitystavan valinta
Oikeuslääkäri Satu Alajärvi, THL
11.30-12.00 Kuolintodistuksen laatiminen
LT, erikoistuva lääkäri Paula Kuvaja, THL
Erikoistumis-
koulutukseen:
4,5 h
Kaikki erikoisalat

P2 Monisairas potilas – käypä hoidosta käytäntöön? – HYBRIDI

Luentosali: Madetojan sali
Tavoite: Tavoitteena on tutustua uuteen Monisairas potilas Käypä hoito -suositukseen ja pohtia miten ammattilaiset voivat soveltaa sitä arkityössään. Tavoitteena on myös nostaa esille vaikuttavat interventiot, jotka parantavat monisairaan potilaan hoitoa sekä perehdyttää osallistujia iäkkään monisairaan kohtaamiseen liittyviin erityiskysymyksiin. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä, potilastapauksia ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.15-13.25 Monisairas potilas – tavallisin potilas? Johdanto ja koulutuksen tavoitteet
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
13.25-13.45 Miksi Käypä hoito monisairaalle potilaalle? Taustaa Käypä hoito -suositukselle
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
13.45-14.15 Hoidon jatkuvuuden merkitys sekä monisairaan potilaan hoidossa suositeltavat hoitomallit ja interventiot
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilona Mikkola, Duodecim
14.15-14.45 Psykiatrin näkökulma monisairastavuuteen
LT, psykiatrian el Anu Sauvola, OYS
14.45-15.15 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.15-15.45 Monisairaan potilaan Käypä hoito -suositus potilastapausten kautta
Yleislääketieteen el, kliin. opettaja Aleksi Varinen, Tampereen yliopisto
15.45-16.15 Miten implementoida monisairaan potilaan Käypä hoito -käytäntöön?
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

P3 Hoidon jatkuvuus – haavekuva(ko?)

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Tavoitteena on tarkastella hoidon jatkuvuuden merkitystä, sekä pohtia, mitä terveydenhuollon eri tasoilla toimivat lääkärit voivat käytännössä tehdä sen parantamiseksi -niin livenä kuin diginä, esimiestasolla kuin kliinikkoina. Ohjelmassa käytetään osallistujia osallistavia menetelmiä ja äänestystä.
Puheenjohtaja: Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.30-08.45 Tilaisuuden avaus, omalääkärijärjestelmästä nykypäivään
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
08.45-09.10 Mitä hoidon jatkuvuudelle kuuluu?
Professori Tuomas Koskela, Tampereen yliopisto
09.10-09.35 Miten jokainen yleislääkäri voi tukea hoidon jatkuvuutta omassa työssään
LT, terveyskeskuslääkäri Ilona Mikkola, Rovaniemen kaupunki
09.35-10.00 Miten hospitalisti voi tukea hoidon jatkuvuutta ESH:ssa?
Hospitalisti, yle el Sini Rintala, PPSHP
10.00-10.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.30-10.55 Miten PTH-ESH yhteistyö saadaan tukemaan hoidon jatkuvuutta?
Ylilääkäri, yle el Marianne Riekki, PPSHP
10.55-11.20 Miten hoidon jatkuvuutta voi tukea digityökaluja hyödyntämällä?
Kliininen opettaja, yle el Mervi Kautto, Tampereen yliopisto ja Pihlajalinna
11.20-11.45 Miten hoidon jatkuvuus käytännössä mahdollistetaan perusterveydenhuollossa?
Terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen, Espoon kaupunki
11.45-12.00 Yhteenveto ja miten tästä eteenpäin?
Professori Juha Auvinen, Oulun yliopisto
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P4 Kohti tulevaisuuden ruokavaliota

Luentosali: Tulindbergin sali
Tavoite: Osallistuja ymmärtää kestävän ruokavalion perusteet ja nykyisten ruokatottumusten muutostarpeet. Osallistuja omaa valmiudet kohdata eri ruokavaliota noudattavia potilaita ja heidän ravitsemukseensa liittyviä kysymyksiään. Osallistuja saa välineitä ja vinkkejä ravitsemusneuvonnan hyödyntämiseen omassa työssään. Osallistuja viihtyy koulutuksessa.
Puheenjohtaja: Tuija Männistö, kliinisen kemian el, dosentti ja Helmi Ikonen yle eval, väitöskirjatutkija
Toteutustapa: Lyhyet luennot, keskustelu, yleisön osallistaminen esim. äänestyskoneilla ja viestiseinän avulla.
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
Suomalaisten tämänhetkiset ruokavaliot ja muutokset viimeisten vuosien aikana.
Äänestys: Miten luokittelisit oman ruokavaliosi: vegaani/ vältän lihan syömistä / planetaarinen / kaikki-ruokainen
13.20-13.50 Suomalaisen ruokavalion yhteys kansantauteihin
Professori Olavi Ukkola, OY ja OYS
13.50-14.20 Planetaarinen ruokavalio – kaikkien ongelmien ratkaisu?
Terveydenhuollon erikoislääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
14.20-14.50 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.50-15.20 Ravitsemusohjauksen jalot taidot – syyllistämätön kohtaaminen
Ravitsemusterapeutti Noora Oikarinen, OY
15.20-15.50 Vegaani vastaanotolla – miten varmistaa tasapainoinen dieetti? + potilaan puheenvuoro
Ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen, Kanta-Hämeen keskussairaala
15.50-16.20 Raskaana oleva vegaani
LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hilkka Nikkinen, OYS
16.20-16.25 Yhteenveto
Erikoistumis-
koulutukseen:
3,5 h
Kaikki erikoisalat

P5 Käypää hoitoa raskauden aikana

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Tutustuttaa osallistujat tuoreisiin pre-eklampsia ja raskausdiabetes Käypä hoito -suosituksiin.
Puheenjohtaja: Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
Pre-eklampsia
08.30-8.35 Tilaisuuden avaus
Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim
08.35-09.05 Uuden Käypä hoito -suosituksen esittely
Professori (tenure track), ylilääkäri Hannele Laivuori, TUNI ja TAYS
09.05-09.35 Pre-eklampsian seulonta ja hoito perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä
LT Elina Keikkala, OYS ja (Oulun erva-alueen pth lääkäri)
09.35-10.05 Hoito sairastetun pre-eklampsian jälkeen
Lastenlääkärin puheenvuoro, LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
10.05-10.35 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
Raskausdiabetes
10.35-11.05 Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen esittely
Prof. Risto Kaaja, TY
11.05-11.35 Hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa
Dosentti Marja Vääräsmäki, OY
11.35-12.05 Lastenlääkärin puheenvuoro
LT, osaston ylilääkäri Timo Saarela, PPSHP
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P6 Lääkäritoiminnan uudet tuulet

Luentosali: Pikkusali
Tavoite: Osallistujat ymmärtävät lääkärin työn haasteita erilaisissa organisaatioissa kuten osuuskunnissa, yhteisyrityksissä, julkisissa yhtiöissä sekä yksityissektorilla ja työterveyshuollossa työsuhteisena tai ammatinharjoittajana. Mihin varautua ja millaisia vaatimuksia digitaalisuus tuo.
Puheenjohtaja: LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.15-13.20 Avaus
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
13.20-13.50 Osuuskunnat
LT, asiantuntijalääkäri Heikki Wiik, Oulu
Neuvottelujohtaja, lakimies Laura Lindholm, Lääkäriliitto, Helsinki
13.50-14.20 Yhteisyritykset
Ylilääkäri, luottamusmies Pia Vittaniemi, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
Lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
14.20-14.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
14.45-15.15 Julkiset yhtiöt
Osastonylilääkäri Tuula Meinander, Sydänsairaala, Hämeenlinna ja Riihimäki
15.15-15.45 Työterveyshuolto ja digitaalisuus
Ylilääkäri Minna Pihlajamäki, Työterveyslaitos
15.45-16.05 Ammatinharjoittajuus muuttuvassa ajassa – oikeudet ja velvollisuudet
Lakimies Kati Lehtonen, Lääkäriliitto, Helsinki
16.05-16.35 Etävastaanotto erikoislääkärin näkökulmasta
Erikoislääkäri Marja-Liisa Eloranta, Plusterveys
Erikoislääkäri Johan Fagerudd, Pihlajalinna (Huom. etänä)
16.35-16.45 Päätös
LT Auli Juntumaa, SLL Yksityislääkärit alaosasto ja SELY
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P7 Melanosyyttiset ihosyövät - päivitystä hoitolinjauksiin

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Tavoitteena on antaa moniammatillisten osaajien luennoimana ajankohtaista tietoa melanosyyttisten ihosyöpien hoidosta, päivitetystä hoitolinjauksesta ja seurannasta.
Puheenjohtaja: Plastiikkakirurgian dosentti, osastonylilääkäri Outi Kaarela, OY ja OYS
08.15-08.20 Koulutuksen avaus ja johdanto aiheeseen
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
08.20-08.50 Milloin on syytä epäillä melanoomaa?
Ihotautilääkäri Minna Kubin, OYS
08.50-09.20 Miten poistan pienet ihomuutokset (biopsiat, viiltojen paikat jne)?
Plastiikkakirurgi Outi Kaarela, OY ja OYS
09.20-09.50 Melanooman diagnostiikka patologin kannalta
Patologi Jukka Melkko, OYS
09.50-10.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
10.20-10.50 Melanooman kirurginen hoito
Plastiikkakirurgi Tuula Lappalainen, OYS
10.50-11.20 Melanoomapotilaan seuranta, uusi hoitosuositus. Miten toimitaan, jos löytyy epäilyttävää?
Plastiikkakirurgi Risto Varonen, OYS
11.20-11.55 Mitä uutta melanooman hoidossa onkologian kannalta?
Onkologi Jussi Koivunen, OYS
11.55-12.00 Koulutuspäivän päätös
Plastiikkakirurgian dosentti Outi Kaarela, OY ja OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
4 h
Kaikki erikoisalat

P8 Vatsavaivojen diagnostiikka yleislääkärin näkökulmasta

Luentosali: Pohjankartanon luentosali
Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi eri tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja indikaatioita sekä tavanomaisia yleislääkärin kohtaamia mahasuolikanavan oireita tai sairauksia.
Puheenjohtaja: LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.15-13.20 Tilaisuuden avaus
LT, hallinnollinen apulaisylilääkäri Ritva Koskela, OYS
13.20-13.50 Keliakia – vasta-ainetestillä diagnoosiin?
LL, erikoislääkäri Olli Kettunen, OYS
13.50-14.20 Dyspepsia – ketä pitäisi tähystää?
LL, hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Blomster, OYS
14.20-14.50 Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa – milloin tarvitaan erikoissairaanhoitoa?
LL Minna Harmainen, OYS
14.50-15.20 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen
15.20-15.50 Vatsan alueen kuvantaminen – riittääkö UÄ?
LT, erikoislääkäri Lauri Ahvenjärvi, OYS
15.50-16.20 Pitkäkestoisen vatsakivun diagnostiikka – TT-kuvaus, endoskopioita vai jotain muuta?
Dosentti, erikoislääkäri Olli Helminen, OYS
Erikoistumis-
koulutukseen:
3 h
Kaikki erikoisalat